SubjectsSubjects(version: 947)
Course, academic year 2023/2024
  
Computer Simulation of Molecular Properties - D402015
Title: Počítačová simulace vlastností molekul
Guaranteed by: Department of Analytical Chemistry (402)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2013
Semester: winter
Points: winter s.:0
E-Credits: winter s.:0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, other [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Additional information: http://Prednaska a cviceni, viz N402037
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
Guarantor: Bouř Petr prof. RNDr. CSc.
Annotation - Czech
Last update: SMIDOVAL (14.03.2012)
Přednáška poskytuje teoretické základy moderních metod výpočetní chemie a jejich použití, např. pro výpočty konformačních rovnováh nebo spektroskopických vlastností molekul (IČ, NMR, atd.). Přednáška je spojená se cvičením, kde si studenti mohou příklady praktických výpočtů vyzkoušet
Aim of the course - Czech
Last update: Bouř Petr prof. RNDr. CSc. (11.12.2012)

Studenti budou schopni pracovat s operačním systémem Linux, provádět kvantově-chemické výpočty s programem gaussian, porozumí molekulově-dynamickým simulacím a teoretickým základům spektroskopických metod.

Literature - Czech
Last update: Bouř Petr prof. RNDr. CSc. (04.09.2019)

Z: P. Bouř, Základy kvantových výpočtů molekul 1997-2018 http://hanicka.uochb.cas.cz/~bour/prednaska/skripta.pdf

Z: manual Gaussian: 2016www.gaussian.com

D: A. Szabo, N. S. Ostlund: Modern Quantum Chemistry: Introduction to Advanced Electronic Structure Theory, Courier Corporation, 2012, ISBN 0486134598, 9780486134598

D: P. W. Atkins, R. S. Friedman, Molecular Quantum Mechanics, Oxford University Press, Oxford, 2011, IBSN 978-0-19-954142-3

Learning resources - Czech
Last update: VED402 (14.08.2013)

manual www.gaussian.com

Registration requirements - Czech
Last update: Bouř Petr prof. RNDr. CSc. (26.06.2013)

Základy matematiky a fyziky

Coursework assessment
Form Significance
Examination test 100

 
VŠCHT Praha