SubjectsSubjects(version: 947)
Course, academic year 2023/2024
  
Molecular Physical Chemistry and Symetry - D402034
Title: Molekulární fyzikální chemie a symetrie
Guaranteed by: Department of Analytical Chemistry (402)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2013
Semester: winter
Points: winter s.:0
E-Credits: winter s.:0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, other [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
Guarantor: Urban Štěpán prof. RNDr. CSc.
Annotation - Czech
Last update: SMIDOVAL (14.03.2012)
Přednáška poskytuje fenomenologické základy molekulární kvantové mechaniky, kvantové chemie, statistické termodynamiky z hlediska propojení s kvantovou mechanikou, základy chemické vazby a slabých intra- a intermolekulárních interakcí. V přednášce nejde o odvozování matematických řešení, ale o korektní vysvětlení pojmů a fenomenů mikrosvěta, jako jsou vlnová funkce, spin, vlnový balíček, princip neurčitosti, Pauliho princip a mnoha dalších.
 
VŠCHT Praha