SubjectsSubjects(version: 947)
Course, academic year 2019/2020
  
Advanced Methods of Chemical Physics I - D402036
Title: Moderní metody chemické fyziky I
Guaranteed by: Department of Analytical Chemistry (402)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2013
Semester: summer
Points: summer s.:0
E-Credits: summer s.:0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, other [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
Guarantor: Urban Štěpán prof. RNDr. CSc.
Fárník Michal doc. Mgr. Ph.D., DSc.
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Hladíková Jana (08.11.2013)
Přednáška poskytuje jednotný teoretický základ pro metody molekulové spektroskopie, jako jsou rotační, vibrační, elektronová spektroskopie, NMR, ESCA atp. Vedle teoretického základu jsou probírány i základy experimentu od klasických po nejmodernější techniky měření.
 
VŠCHT Praha