SubjectsSubjects(version: 923)
Course, academic year 2021/2022
  
Multivariate Statistical Methods - D402038
Title: Vícerozměrné statistické metody
Guaranteed by: Department of Analytical Chemistry (402)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2013
Semester: winter
Points: winter s.:0
E-Credits: winter s.:0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, other [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
Guarantor: Člupek Martin Ing. Ph.D.
Is interchangeable with: AP402014, P402014
Annotation - Czech
Last update: Člupek Martin Ing. Ph.D. (02.11.2017)
Tento předmět zahrnuje různé multivariátní chemometrické metody včetně klasifikačních a regresních. Klade důraz na aplikaci metod při řešení konkrétních analytických problémů, což zahrnuje i zpracování experimentálních dat před samotnou statistickou analýzou.
 
VŠCHT Praha