SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
  
Transport Phenomena and Membrane Separation Processes - D403007
Title: Transportní jevy a membránové separační procesy
Guaranteed by: Department of Physical Chemistry (403)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2016
Semester: summer
Points: summer s.:7
E-Credits: summer s.:7
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, other [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
Guarantor: Friess Karel prof. Ing. Ph.D.
Izák Pavel Doc. Ing. Ph.D., DSc.
Is interchangeable with: AP403007, P403007
Annotation - Czech
Last update: SMIDOVAL (14.03.2012)
"Doktorandi budou seznámeni se základy lineární nevratné termodynamiky. Odvozené Saxenovy vztahy budou aplikovány na elektrokinetické jevy. Na základě bilančních rovnic bude odvozena obecná rovnice kontinuity i rovnice kontinuity složky, které budou aplikovány na difúzní děje. Obsahem přednášek budou také transportní děje v roztocích elektrolytů, membránové rovnováhy a difúze ve vícesložkových systémech, včetně metod stanovení difúzních koeficientů. Závěrečné přednášky budou věnovány membránovým separačním procesům, tzn. mikrofiltraci, ultrafiltraci, reverzní osmóze,dialýze, elektrodialýze, dělení směsí plynů a par a pervaporaci. "
Literature - Czech
Last update: SMIDOVAL (14.03.2012)

1. Demirel Y., Nonequilibrium Thermodynamics, Elsevier 2007

2. Cussler E.L., Diffusion, Mass Transfer in Fluid Systems, Cambridge Univ. Press 1997.

3. Henley E.J., Seader J.D., Separation Process Principles, John Wiley, 2011.

 
VŠCHT Praha