SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
  
Basic Physico-chemical Quantities and their Measurements - D403008
Title: Základní fyzikálně chemické veličiny a jejich měření
Guaranteed by: Department of Physical Chemistry (403)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: summer s.:7
E-Credits: summer s.:7
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, other [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Additional information: http://ufch.vscht.cz/files/uzel/0013864/ZaklaFyzChemVelicin_all_7.pdf
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
Guarantor: Vopička Ondřej doc. Ing. Ph.D.
Morávek Pavel Ing. Ph.D.
Is interchangeable with: AP403008, P403008
Annotation - Czech
Last update: Šmídová Ludmila (14.03.2012)
Předmět je průvodcem v oblasti měření teploty, tlaku, objemu (hustoty) a tepla, tzn. veličin, na jejichž základě lze vyhodnocovat termodynamické vlastnosti systémů.
Literature - Czech
Last update: Vopička Ondřej doc. Ing. Ph.D. (05.02.2018)

Z: Základní fyzikálně-chemické veličiny a jejich měření, učební text (e-skriptum, http://ufch.vscht.cz/files/uzel/0013864/ZaklaFyzChemVelicin_all_7.pdf), Ivan Cibulka, Lubomír Hnědkovský, Vladimír Hynek, Ústav fyzikální chemie, VŠCHT v Praze 2006.

D: Odborné články a publikace citované jako odkazy na literární zdroje během výuky a v E-skriptu.

 
VŠCHT Praha