SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
  
Physical Chemistry of Polymer Systems - D403022
Title: Fyzikální chemie polymerních soustav
Guaranteed by: Department of Physical Chemistry (403)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2015
Semester: summer
Points: summer s.:7
E-Credits: summer s.:7
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, other [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)Schedule is not published yet, this information might be misleading.
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
Guarantor: Horský Jiří Ing. CSc.
Is interchangeable with: AP403013, P403013
Annotation - Czech
Last update: SMIDOVAL (14.03.2012)
Předmět objasňuje teorii polymerních systémů a to v rámci jak klasického dvouparametrového tak moderního škálovacího přístupu. Vyložena je statistika ideálního polymerního řetězce a vliv vyloučeného objemu, termodynamika a tok polymerních roztoků v různých koncentračních režimech. Jsou popsány termodynamické, hydrodynamické, rozptylové a separační experimentální metody studia polymerních systémů. Zmíněny jsou systémy se specifickými interakcemi (např. polyelektrolyty) a architekturou (dendrimery, blokové kopolymery) a jejich inovační potenciál (nanočástice, inteligentní materiály).
Literature - Czech
Last update: SMIDOVAL (14.03.2012)

Pouchlý J.: Fyzikální chemie makromolekulárních a koloidních soustav, skripta VŠCHT Praha, 2008.

Munk P.: Introduction to Macromolecular Science, Wiley Interscience, 1989.

Teraoka, I.: Polymer solutions : an introduction to physical properties. New York : Wiley-Interscience, 2002.

Rubinstein M., Colby R.H.: Polymer Physics, Oxford Univ. Press, 2004.

 
VŠCHT Praha