SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2021/2022
  
Physical Chemistry for Technology Practice - D403023
Title: Fyzikální chemie pro technologickou praxi
Guaranteed by: Department of Physical Chemistry (403)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2015
Semester: both
Points: 7
E-Credits: 7
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, other [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Bendová Magdalena Ing. Ph.D.
Is interchangeable with: AP403014, P403014
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (20.08.2018)
Tento kurz je úvodem do základů fyzikální chemie a jejích praktických aplikací pro studenty, kteří během magisterského studia absolvovali jen základní kurz Fyzikální Chemie I nebo jej vůbec neabsolvovali. Účelem je prohloubit a upevnit jejich znalosti tak, aby je mohli efektivně využít během doktorského studia v jejich praxi a pro absolvování zkoušek spojených s oborem fyzikální chemie. Důraz bude kladen na důkladné pochopení základních pojmů a souvislostí mezi přednášenou látkou a praktickými aplikacemi; kromě klasické a statistické termodynamiky budou přednášeny i základy membránových separací a chemické kinetiky. Mimo přednášky budou studenti motivováni k rozsáhlému samostudiu - během obou semestrů budou vypracovávat písemné úkoly, které upevní jejich znalosti. Závěrečná zkouška proběhne formou seminární práce.
Literature - Czech
Last update: SMIDOVAL (14.03.2012)

1. Prausnitz, J. M.; Lichtenthaler, R. N.; de Azevedo, E. G. Molecular Thermodynamics of Fluid-Phase Equilibria (3rd Edition); Prentice Hall: 3 ed.; 1998. 2. Kondepudi, D.; Prigogine, I. Modern Thermodynamics: From Heat Engines to Dissipative Structures; Wiley: 1 ed.; 1998. 3. Ed.: J.G. Crespo, K.W. Böddeker, Membrane Processes in

Separation and Purification, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht, 1994. 4. Kraus, M.; Schneider, P.; Beránek, L. Chemická kinetika pro inženýry; SNTL; 1978.

 
VŠCHT Praha