Engineering Kinetics and Heterogeneous Reactors - D409002
Title: Inženýrská kinetika a heterogenní reaktory
Guaranteed by: Department of Chemical Engineering (409)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2015
Semester: winter
Points: winter s.:0
E-Credits: winter s.:0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, other [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
Guarantor: Marek Miloš prof. Ing. DrSc.
Šnita Dalimil prof. Ing. CSc.
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Šnita Dalimil prof. Ing. CSc. (25.04.2016)
Předmět zahrnuje diskusi reakční kinetiky homogenních i heterogenních reakcí, popis transportních procesů u reakcí katalyzovaných tuhými látkami, nekatalytické reakce tuhá fáze-tekutina, deaktivaci katalyzátorů,reakce plyn- tekutina, modelování vsádkových,trubkových a míchaných průtočných reaktorů, studium charakteru toku v reaktorech, reaktory s fluidní vrstvou a multifázové reaktory. Součástí studia je řešení příkladů.
Aim of the course - Czech
Last update: Šnita Dalimil prof. Ing. CSc. (25.04.2016)

Studenti budou umět:

Orientovat se v problematice chemických reaktorů.

Rozumět transportním a reakčním dějům probíhajícím v různých typech reaktorů.

Zapisovat a řešit matematické modely heterogenních chemických reaktorů.

Orientovat se v moderních technologiích využívajících heterogenní reaktory.

Literature - Czech
Last update: Šnita Dalimil prof. Ing. CSc. (25.04.2016)

Froment, Bischoff, De Wilde: Chemical Reactor Analysis and Design, J.Wiley,2011

Syllabus -
Last update: Šnita Dalimil prof. Ing. CSc. (25.04.2016)

1. Elements of Reaction Kinetics

2. Kinetics of Heterogeneous Catalytic Reactions

3. Transport Processes with Reactions Catalyzed by Solids

4. Noncatalytic Gas-Solid Reactions

5. Catalyst Deactivation

6. Gas-Liquid Reactions

7. The Modeling of Chemical Reactors

8. The batch and Semibatch Reactors

9. The Plug Flow Reactor

10. The Perfectly Mixed Flow Reactor

11. Fixed Bad Catalytic Reactors

12. Complex Flow Patterns

13. Fluidized Bed Reactors

14. Multiphase Flow Reactors

Entry requirements - Czech
Last update: Šnita Dalimil prof. Ing. CSc. (25.04.2016)

Základní obecné znalosti organické a anorganické chemie, matematiky, fyziky, fyzikální chemie a chemického inženýrství.

Schopnost programování v alespoň jednom programovacím jazyce pro technické výpočty, MatLab, Maple, C++, Fortran, ...

Registration requirements - Czech
Last update: Šnita Dalimil prof. Ing. CSc. (25.04.2016)

Nutné:

Chemické inženýrství I, Matematika I, Fyzikální chemie I

Doporučeno:

Chemické inženýrství II, Matematika II, Fyzikální chemie II