SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2021/2022
  
Engineering of Polymeration Reactors - D409009
Title: Inženýrství polymeračních reaktorů
Guaranteed by: Department of Chemical Engineering (409)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2012 to 2021
Semester: winter
Points: winter s.:0
E-Credits: winter s.:0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, other [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
Guarantor: Kosek Juraj prof. Dr. Ing.
Is interchangeable with: AP409006, P409006
Annotation - Czech
Last update: SMIDOVAL (14.03.2012)
Předmět se zabývá všemi aspekty popisu a částečně i modelování polymeračních reaktorů. Zahrnuje rozbor reakční kinetiky, populační bilance hmoty, popis molekulární architektury distribučními funkcemi, vliv rovnováhy na polymeraci, plynně-disperzní a kapalně-disperzní reaktory, vliv termodynamiky na polymeraci, řízení polymeračních reaktorů, zpracování produktů polymerace a příprava polymerních pěn.
Literature - Czech
Last update: SMIDOVAL (14.03.2012)

Young R.J., Lovell P.A.: Introduction to Polymers, Chapman & Hall (1991).

 
VŠCHT Praha