SubjectsSubjects(version: 947)
Course, academic year 2019/2020
  
Bubbles, drops and particles - D409015
Title: Bubliny, kapky, částice
Guaranteed by: Department of Chemical Engineering (409)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2016
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, other [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Tihon Jaroslav Ing. CSc.
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: SMIDOVAL (14.03.2012)
Mezifázové napětí a kapilární jevy – Tvar bublin a kapek – Pohyb jednotlivých bublin a kapek – Proudění okolo částic – Přitažlivé a odpudivé síly mezi částicemi – Klasifikace částic podle tvaru – Smáčivost povrchů, statický a dynamický kontaktní úhel – Povrchové jevy, štěpení a koalescence – Sdílení tepla a hmoty mezi částicí a okolím – Reologie vícefázových systémů.
Literature - Czech
Last update: SMIDOVAL (14.03.2012)

Clift R., Grace J.R., Weber M.E. : Bubbls, drops, and particules. Dover publications, inc. Mineola, NewYork (2005); DeGennes P.G., Brochard-Wyart F., Quéré D.: Capillarity and Wetting Phenomana. Springer New York (2004)

 
VŠCHT Praha