Applied fluid mechanics - D409021
Title: Aplikovaná mechanika tekutin
Guaranteed by: Department of Chemical Engineering (409)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2011
Semester: summer
Points: summer s.:0
E-Credits: summer s.:0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, other [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
Guarantor: Jahoda Milan doc. Dr. Ing.
Is interchangeable with: AP409009, P409009
Examination dates   
Annotation - Czech
Last update: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (01.09.2015)
Předmět navazuje na znalosti získané v předmětech zaměřených na teorii mechaniky tekutin (např. N409065 Hydromechanické procesy) a přináší nové znalosti v oblastech numerického řešení pohybových rovnic metodou počítačové dynamiky tekutin (CFD), modelování turbulentního proudění, řešení toku porézním materiálem, tok stlačitelných tekutin a řešení potrubních sítí. Na přednášky navazují cvičení, při kterých jsou řešeny příklady z proudění tekutin v reálných systémech. Součástí hodnocení předmětu je samostatný projekt na výpočet proudění tekutin. Na cvičení a při řešení problémů budou užívány programy ANSYS FLUENT nebo OpenFOAM.
Aim of the course - Czech
Last update: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (01.09.2015)

Studenti budou umět:

  • orientovat se v počítačové dynamice tekutin
  • rozumět modelování turbulence
  • numericky řešit úlohy spojené s prouděním tekutin
Literature - Czech
Last update: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (01.09.2015)

Janalík, J., Hydrodynamika a hydrodynamické stroje, VŠB-TU Ostrava, 2008.

Kozubková, M., Modelování proudění tekutin, FLUENT, CFX, VŠB-TU Ostrava, 2008.

Bojko, M., Návody do cvičení "Modelování proudění" - FLUENT, VŠB-TU Ostrava, 2008.

Maric, T, Hopken, J., Moonet, K., The OpenFOAM Technology Primer, Sourceflux UG, 2014.

Learning resources - Czech
Last update: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (25.04.2016)

nejsou

Syllabus - Czech
Last update: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (01.09.2015)

1. Úvod do CFD.

2. Základní rovnice v mechanice tekutin.

3. Modelování turbulentního proudění.

4. Principy metody konečných objemů.

5. Geometrie a tvorba výpočetní sítě.

6. Řešič ANSYS Fluent.

7. Řešič OpenFOAM.

8. Vícefázové proudění.

9. Samostatný projekt.

Entry requirements - Czech
Last update: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (25.04.2016)

nejsou

Coursework assessment
Form Significance
Defense of an individual project 100