SubjectsSubjects(version: 947)
Course, academic year 2021/2022
  
Textural properties of porous materials - D409026
Title: Texturní vlastnosti porézních látek
Guaranteed by: Department of Chemical Engineering (409)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2014
Semester: winter
Points: winter s.:0
E-Credits: winter s.:0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, other [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
Guarantor: Šolcová Olga Ing. DSc.
Annotation - Czech
Last update: SMIDOVAL (14.03.2012)
Předmět se zabývá metodami umožňujícími základní texturní charakteristiku porézních materiálů jako je fyzikální adsorpce inertních plynů, rtuťová porozimetre a heliová pyknometrie. Dále jsou probírány informace potřebné pro popis/simulaci procesů v pórech s ovlivněním transportními kroky (difúze, permeace).
Literature - Czech
Last update: SMIDOVAL (14.03.2012)

P. Schneider: Textura porézních látek - učební text pro doktorandské studium, ÚCHP AVČR, Praha, 1997.

Rouquerol J., Rouquerol F., Sing K.S.W.: Adsorption by Powders and Porous Solids, Academic Press, London, 1999.

 
VŠCHT Praha