SubjectsSubjects(version: 923)
Course, academic year 2022/2023
  
Non-linear Optimalization - D413007
Title: Optimalizace nelineárních problémů
Guaranteed by: Department of Mathematics, Informatics and Cybernetics (446)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2021
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, other [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Kubíček Milan prof. RNDr. CSc.
Vaněk Tomáš doc. RNDr. CSc.
Is interchangeable with: AP413006, P413006
Annotation - Czech
Last update: Šmídová Ludmila (14.03.2012)
Extrémy funkcí reálných proměnných. Vázaný extrém, podmíněný extrém. Lineární programován. Nelineární programování, metody přímého hledání, metody gradientní, metoda Newtonova. Metody pro vázaný a omezený extrém. Základy dynamického programování. Vektorová optimalizace, konstrukce Paretovy množiny.
Aim of the course - Czech
Last update: Kubíček Milan prof. RNDr. CSc. (13.10.2015)

Studenti budou umět: Pochopit a formulovat optimalizační úlohu. Řešit úlohu v jednoduchých případech, použít vhodný software ve složitějších případech. Klasifikovat úlohu a navrhnout řešení. Řešení zadaného projektu.

Literature - Czech
Last update: Kubíček Milan prof. RNDr. CSc. (13.10.2015)

Kubíček M.: Optimalizace inženýrských procesů. SNTL Praha 1986. Další literatura individuálně.

Syllabus - Czech
Last update: Kubíček Milan prof. RNDr. CSc. (13.10.2015)

1. Formulace optimalizační úlohy.

2. Extrémy funkcí reálných proměnných - metody klasické analýzy.

3. Extrémy funkcí reálných proměnných - volný extrém, vázaný extrém.

4. Extrémy funkcí reálných proměnných - extrém s omezeními.

5. Lineární programování.

6. Simplexní metoda.

7. Nelineární programování.

8. Metody adaptivního hledání.

9. Gradientní metody.

10. Pokutové funkce.

11. Základy dynamického programování.

12. Problém dělení zdrojů.

13. Základy vektorové optimalizace.

14. Konstrukce Paretovy množiny.

Registration requirements - Czech
Last update: Kubíček Milan prof. RNDr. CSc. (13.10.2015)

Matematika I,II

 
VŠCHT Praha