SubjectsSubjects(version: 947)
Course, academic year 2023/2024
  
Chemical Sensors - D444008
Title: Chemické senzory
Guaranteed by: Department of Physics and Measurement (444)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2011
Semester: winter
Points: winter s.:0
E-Credits: winter s.:0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, other [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
Guarantor: Vrňata Martin prof. Dr. Ing.
Annotation - Czech
Last update: SMIDOVAL (14.03.2012)
Předmět se zabývá pokročilým výkladem výběru materiálů, způsobů uspořádání a principů činnosti chemických senzorů se zvláštním zaměřením na polovodičové senzory plynů. Jsou ukázány souvislosti mezi materiálovými parametry, morfologií citlivé vrstvy, charakterem detekované látky a podobou odezvy senzoru. Zevrubně jsou probrány režimy a metodiky měření na chemických senzorech.
Literature - Czech
Last update: TAJ444 (05.02.2015)

Z:Janata J., Principles of Chemical Sensors, Amazon, New York, 2009, 0387699309

Z:Korotcenkov G., Chemical Sensors Comprehensive Sensor Technologies: Volume 4 Solid State Sensors, Momentum Press, New York,1606502336

Z:Jaaniso R., Tan O.K. (editors), Semiconductor Gas Sensors, Woodhead Publishing Limited, Cambridge, 2013, ISBN 978-0-85709-236-6

D:Kittel CH., Introduction to Solid State Physics, Sixth Edition, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1998, 0274673376

Syllabus - Czech
Last update: TAJ444 (05.02.2015)

1. Klasifikace senzorů; převodní mechanismy; vymezení pojmu chemický senzor a polovodičový plynový senzor

2. Základní principy chemických senzorů určených pro detekci plynných směsí

3. Úvod do fyziky polovodičů (vlastní a nevlastní polovodič, přechod pn, Schottkyho přechod, povrchové stavy)

4. Polovodičový plynový senzor - detekční mechanismy v závislosti na pracovní teplotě

5. Struktury a architektura polovodičových plynových senzorů

6. Typy citlivých vrstev, obecné vlastnosti jejich základních materiálů (anorganické a organické materiály)

7. Katalyzátory, dopanty, inhibitory růstu krystalových zrn, selektivní membrány

8. Technologie přípravy citlivých vrstev

9. Parametry charakterizující senzor a možnosti jejich zdokonalení

10. Metodiky a režimy měření (stejnosměrná a fázová citlivost, Nyquistovy diagramy, vyhodnocení náhradního obvodu senzoru)

11. Interferující látky, katalytické jedy a inhibitory

12. Senzorová pole, elektronický nos, metody zpracování dat (PCA a klastrová analýza)

13. Komerčně vyráběné polovodičové plynové senzory a přehled jejich využití

14. Perspektivy polovodičových plynových senzorů

 
VŠCHT Praha