SubjectsSubjects(version: 947)
Course, academic year 2023/2024
  
Control System Theory - D445001
Title: Teorie automatického řízení
Guaranteed by: Department of Mathematics, Informatics and Cybernetics (446)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2021
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, other [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Hanta Vladimír Ing. CSc.
Annotation - Czech
Last update: Hanta Vladimír Ing. CSc. (29.04.2014)
Předmět vysvětluje teoretické principy a postupy, ale i praktické metody regulace a řízení spojitých a diskrétních systémů. Zaměřuje se na jejich kritický rozbor a srovnání výhod a nevýhod těchto metod. V potřebném rozsahu se probírají i základy teorie systémů. Dále se studenti seznámí s pokročilými nástroji řešení důležitých úkolů z oblasti regulace a řízení (výpočetní systém Matlab a jeho toolboxy). Předmět je určen zejména pro posluchače, kteří v předchozím studiu nezískali znalosti a vědomosti z této oblasti potřebné pro řešení pokročilých problémů technické kybernetiky.
Literature - Czech
Last update: Hanta Vladimír Ing. CSc. (29.04.2014)

[1] Šulc B.: Teorie automatického řízení s počítačovou podporou. ČVUT, Praha, 1999. ISBN 80-01-01974-8.

[2] Balátě J.: Automatické řízení. BEN Praha, 2003. ISBN 978-80-7300-148-3.

[3] Vítečková M.: Matematické metody v řízení, L a Z-transformace. VŠB-TUO Ostrava, 1998. ISBN 80-7078-570-5.

[4] Šulc B., Vítečková M.: Teorie a praxe návrhu regulačních obvodů. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2004. ISBN 80-01-03007-5.

[5] Kuo B. C.: Automatic control Systems. Prentice-Hall, Englewoods Cliffs, 1991. ISBN 0-13-051046-7.

[6] Franklin G.F., Powell J.D., Emami-Naeni A.: Feedback Control of Dynamic Systems. Addison-Wesley, 2002. ISBN 0-13-098041-2.

Syllabus - Czech
Last update: Hanta Vladimír Ing. CSc. (30.04.2014)

1. Dynamické systémy, jejich klasifikace a popis v časové, obrazové a frekvenční oblasti.

2. Matematické nástroje, postupy a metody. Používané integrální transformace (Laplaceova, Fourierova a Z transformace).

3. Výpočetní a vizualizační prostředí systému MATLAB, zejména Control System Toolbox a Symbolic Math Toolbox.

4. Analýza lineárních dynamických systémů, stabilita, metody vyšetřování a ověřování.

5. Syntéza jednoduchých a složitějších regulačních obvodů.

6. Řešení častých problémů při praktické realizaci návrhu regulačních obvodů.

 
VŠCHT Praha