SubjectsSubjects(version: 811)
Course, academic year 2017/2018
  
Design of Control Systems - D445002
Czech title: Navrhování řídicích systémů
Guaranteed by: Department of Computing and Control Engineering (445)
Actual: from 2013
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0 other [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)Schedule is not published yet, this information might be misleading.
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course is intended for doctoral students only
student může plnit i v dalších letech
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Náhlík Jan prof. Ing. CSc.
Annotation - Czech
Last update: Šmídová Ludmila (14.03.2012)

Předmět zahrnuje obecné otázky týmového inženýrského návrhu, metodiku řízení projektů a seznamuje se základními okruhy činností při návrhu řídicích systémů během jejich životního cyklu. Důraz je přitom kladen na získání praktických dovedností v samostatných úlohách.
Literature - Czech
Last update: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (30.04.2014)

[1] Whitt M.D.,Successful Instrumentation and Control Systems Design,ISA New York,2012, ISBN: 978193600-7455

[2] www.pantek.cz.

[3] www.wonderware.com.

[4] Rosenau, M. D.: Řízení projektů, Computer Press Praha, 2000.

Syllabus - Czech
Last update: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (30.04.2014)

1. Metody plánování projektů podle metodiky PMI

2. Metody sledování a řízení projektů podle metodiky PMI

3. Životní cyklus projektu řídicího systému

4. Studie proveditelnosti a systémová specifikace

5. Konceptuální a podrobný návrh

6. Realizace řídicího systému

7. Zavedení do užívání a provoz systému

8. Spolehlivost a bezpečnost řídicích systémů

 
VŠCHT Praha