SubjectsSubjects(version: 825)
Course, academic year 2017/2018
  
Design of Control Systems - D445002
Czech title: Navrhování řídicích systémů
Guaranteed by: Department of Computing and Control Engineering (445)
Actual: from 2013 to 2018
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0 other [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Náhlík Jan prof. Ing. CSc.
Annotation - Czech
Last update: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (11.01.2018)

Předmět zahrnuje obecné otázky týmového inženýrského návrhu, metodiku řízení projektů a seznamuje se základními okruhy činností při návrhu řídicích systémů během jejich životního cyklu. Důraz je přitom kladen na získání praktických dovedností v samostatných úlohách.
Literature - Czech
Last update: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (12.01.2018)

Základní:

[1] Doležal J. a kol., Projektový management Komplexně, prakticky a podle světových standardů, Grada Publishing Praha, 2016, ISBN: 978-80-247-5620-2

[2] Chatfield C., Johnson T., MS Project 2013 Step by Step, Microsoft Press Redmont, 2013, ISBN: 078-0-7356-6911-6

[3] Whitt M.D.,Successful Instrumentation and Control Systems Design,ISA New York, 2012, ISBN: 978193600-7455

Doporučená:

[4] PMBOK Guide Fifth Edition, Project Management Institute Pennsylvania, 2013, ISBN: 978-1-935589-67-9

[5] Trevathan V. L., Editor, A Guide to the Automation Body of Knowledge 2nd Edition, ISA Research Triangle Park, 2006, ISBN: 1-55617-984-7

Syllabus - Czech
Last update: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (11.01.2018)

1. Proces inženýrského návrhu, týmová práce

2. Plánování a řízení projektů podle metodiky PMI

3. Životní cyklus projektu řídicího systému

4. Přínosy automatizace, zdůvodnění automatizačního projektu

5. Studie proveditelnosti, stupně automatizace, typy řídicích systémů

6. Dokumentace řídicích systémů, druhy a použití dokumentace

7. Definice projektu (systémová specifikace) - specifikace podrobných požadavků na řídicí systém,

8. Konceptuální a podrobný návrh řídicího systému - úplný funkční popis a podrobný návrh automatizačního řešení

9. Vývoj a programování SW: realizace operátorských rozhraní, řídicích struktur, přenosů dat, testování

10. Spolehlivost a bezpečnost řídicího systému, alarmový podsystém

11. Číslicová komunikace, průmyslové sítě, síťová bezpečnost

12. Zavedení systému do užívání: kontrola, systémové testy funkčnosti

13. Hledání příčin poruch, sedmibodový postup

14. Provoz a údržba: dlouhodobá podpora řídicího systému

 
VŠCHT Praha