SubjectsSubjects(version: 902)
Course, academic year 2022/2023
  
Design of Control Systems - D445002
Title: Navrhování řídicích systémů
Guaranteed by: Department of Computing and Control Engineering (445)
Actual: from 2019
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0 [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Náhlík Jan prof. Ing. CSc.
Is interchangeable with: AP445006, P445006
Annotation - Czech
Last update: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (10.06.2018)
Předmět zahrnuje obecné otázky týmového inženýrského návrhu, metodiku řízení projektů a seznamuje se základními okruhy činností při návrhu řídicích systémů během jejich životního cyklu. Důraz je přitom kladen na získání praktických dovedností v samostatných úlohách.
Aim of the course - Czech
Last update: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (12.01.2018)

Studenti budou umět:

1. Plánovat a řídit projekty podle mezinárodně uznávané metodiky PMI

2. Orientovat se v komplexní problematice návrhu řídicích systémů na úrovni umožňující komunikaci s ostatními členy projekčních multioborových týmů

3. Samostatně i ve skupině realizovat řídicí systémy menšího rozsahu

Literature - Czech
Last update: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (12.01.2018)

Základní:

[1] Doležal J. a kol., Projektový management Komplexně, prakticky a podle světových standardů, Grada Publishing Praha, 2016, ISBN: 978-80-247-5620-2

[2] Chatfield C., Johnson T., MS Project 2013 Step by Step, Microsoft Press Redmont, 2013, ISBN: 078-0-7356-6911-6

[3] Whitt M.D.,Successful Instrumentation and Control Systems Design,ISA New York, 2012, ISBN: 978193600-7455

Doporučená:

[4] PMBOK Guide Fifth Edition, Project Management Institute Pennsylvania, 2013, ISBN: 978-1-935589-67-9

[5] Trevathan V. L., Editor, A Guide to the Automation Body of Knowledge 2nd Edition, ISA Research Triangle Park, 2006, ISBN: 1-55617-984-7

Learning resources - Czech
Last update: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (12.01.2018)

www.pantek.cz

www.wonderware.cz

moodle.vscht.cz

Requirements to the exam - Czech
Last update: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (12.01.2018)

V rámci studia je potřeba zpracovat individuální projekt, obhájit skupinový projekt a složit ústní zkoušku.

Syllabus -
Last update: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (10.06.2018)

zacatek

Entry requirements - Czech
Last update: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (12.01.2018)

Matematika 1, Matematika 2, Měřicí a řídicí technika

Registration requirements - Czech
Last update: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (12.01.2018)

Logické řízení, Počítačové řídicí systémy

 
VŠCHT Praha