SubjectsSubjects(version: 946)
Course, academic year 2019/2020
  
Modelling of Technological Processes - D445004
Title: Modelování procesů
Guaranteed by: Department of Computing and Control Engineering (445)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2011 to 2020
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, other [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D.
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (28.04.2014)
Předmět zahrnuje seznámení s principy matematického modelování, dále odvození nejčastěji používaných modelů v chemicko-inženýrské praxi a jejich řešení pomocí prostředí MATALAB/SIMULINK.
Aim of the course - Czech
Last update: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (31.08.2015)

Studenti budou umět:

  • analyzovat předmět modelování
  • vytvořit model a formulovat jeho zjednodušení a omezující podmínky
  • vytvořit simulační schémata a provést simulační výpočty
Literature - Czech
Last update: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (27.08.2015)

Z: Karban P., Výpočty a simulace v programech MATLAB a SIMULINK, Computer Press, 2006.

Z: Zimmermann W.B.J., Multiphysics Modelling with Finite Element Method, World Scientific Publishing, 2006.

Z: Noskievič, P. Modelování a identifikace systémů, Montanex, 1999.

D: Zaplatílek, K., Doňar, B. Matlab - tvorba uživatelských prostředí, Ben, 2004.

Learning resources - Czech
Last update: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (31.08.2015)

moodle.vscht.cz - příslušný předmět

Syllabus - Czech
Last update: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (27.08.2015)

1. Obecné principy modelování

2. Seznámení s prostředím MATLAB, specializace na tvorbu aplikací SIMULINK

3. Řešení ODR pomocí SIMULINK

4. Modelování hydrodynamických systémů I

5. Modelování hydrodynamických systémů II

6. Modelování hydrodynamických systémů s koncentrací traceru

7. Model krátkého potrubí s regulátorem

8. Modelování tepelných systémů I

9. Modelování tepelných systémů II

10. Modelování pneumatických systémů

11. Modelování reaktorů

12. Teorie podobnosti

13. Systémy s rozloženými parametry I

14. Systémy s rozloženými parametry II

Registration requirements - Czech
Last update: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (31.08.2015)

nutné: Matematika, Fyzika

doporučené: Fyzikální chemie, Chemické inženýrství

Course completion requirements - Czech
Last update: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (31.08.2015)
  • odevzdání projektů
  • ústní zkouška
Coursework assessment
Form Significance
Report from individual projects 15
Oral examination 85

 
VŠCHT Praha