Optimalization - D445005
Title: Optimalizace
Guaranteed by: Department of Mathematics, Informatics and Cybernetics (446)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2021
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, other [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Hanta Vladimír Ing. CSc.
Is interchangeable with: AP445007, P445007
Examination dates   
Annotation - Czech
Last update: Hanta Vladimír Ing. CSc. (29.04.2014)
Předmět se zabývá klasickými i moderními metodami spojité a diskrétní optimalizace, je zaměřen zejména na jejich praktické využití ve vědecké a výzkumné práci studentů. Posluchači se naučí korektně formulovat optimalizační problémy a řešit je ve vhodném výpočetním prostředí (Matlab: Symbolic Math Toolbox, Optimization Toolbox, Global Optimization Toolbox, případně i Solver Microsoft Excelu). Předmět je určen zejména pro posluchače, kteří v předcházejícím studiu nezískali dostatečné vědomosti a dovednosti potřebné pro řešení problémů v rámci své disertační práce.
Literature - Czech
Last update: Hanta Vladimír Ing. CSc. (29.04.2014)

[1] Himmelblau, D. M.: Applied Nonlinear Programming. McGraw-Hill, New York 1972. ISBN 0-07-028921-2.

[2] Venkataraman P.: Applied Optimization with MATLAB Programming. Wiley, New York. 2002. ISBN 0-471-34958-5.

[3] Rao S. S.: Engineering Optimization. Theory and Practice. Wiley, New York, 1996. ISBN 0-471-55034-5.

[4] Turzík D.: Matematika III. Základy optimalizace. VŠCHT, Praha 2006. ISBN 80-7080-363-0.

[5] Maňas M.: Optimalizační metody pro podnik, finance a trh. Vysoká škola ekonomická, Praha, 1997. ISBN 80-7079-284-1.

[6] Kvasnička V., Pospíchal J., Tiňo P.: Evolučné algoritmy. STU, Bratislava, 2000. ISBN 80-227-1377-5.

Syllabus - Czech
Last update: Hanta Vladimír Ing. CSc. (29.04.2014)

1. Optimalizační proces, význam, smysl a cíle. Obecné schéma a prvky.

2. Lokální optimalizace, analytické a numerické metody a algoritmy.

3. Lineární, kvadratické a nelineární programování.

4. Diskrétní a globální optimalizace, genetické a evoluční algoritmy.

5. Optimalizace s využitím Matlabu, Optimization Toolboxu a Global Optimization Toolboxu.