SubjectsSubjects(version: 947)
Course, academic year 2023/2024
  
Robotic systems - D445021
Title: Robotické systémy
Guaranteed by: Department of Mathematics, Informatics and Cybernetics (446)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2021
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, other [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D.
Vyšata Oldřich MUDr. Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: TAJ445 (21.03.2014)
Předmět bude seznamovat se teoretickými znalostmi i praktickými dovednostmi v oblasti robotických systému, a počítačového vidění. Student bude řešit případové studie, vycházející z reality (robotické systémy pro domácí asistenci, ovládání hlasem, dálkové ovládání, ...).
Aim of the course - Czech
Last update: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (07.09.2015)

Studenti budou umět:

  • ovládat a navigovat mobilní roboty a jejich skupiny
  • ovládat robotické manipulátory s více stupni volnosti
  • využít pokročilé metody řízení a umělé inteligence pro řízení robotů

Literature - Czech
Last update: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (07.09.2015)

Z: Huang, A., Ch., Chien, M., Ch.: ADAPTIVE CONTROL FOR ROBOT MANIPULATORS. World Scientific, 2010.

D: Mike Predko: Programming Robot Controllers.

D: Kargerová Marie: Základy robotiky a prostorové kinematiky, ČVUT.

Learning resources - Czech
Last update: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (07.09.2015)

www.mindstorms.lego.com/

www.ni.com

Syllabus - Czech
Last update: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (08.01.2018)

1) Rozdělení robotů, Funkce, Senzory a akční členy, kalibrace

2) Robotické manipulátory s více stupni volnosti

3) Řízení robotických manipulátorů, optimalizace dráhy

4) Matice homogenní transformace

5) Mobilní roboti - autonomní, dálkově řízení

6) Navigace robota v souřadnicovém systému

7) Hierarchická paradigmata řízení robotů

8) Biologicky inspirované metody řízení robotů

9) Reaktivní paradigma řízení robotů

10) Případová studie: Řízení mobilních robotů

11) Počítačové vidění

12) Hybridní architektura řízení robotů

13) Multiagentové robotické systémy

14) Případová studie: Počítačové vidění a navigace robota

Registration requirements - Czech
Last update: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (07.09.2015)

Matematika I

Coursework assessment
Form Significance
Defense of an individual project 30
Oral examination 70

 
VŠCHT Praha