SubjectsSubjects(version: 902)
Course, academic year 2022/2023
  
Advanced Control Engineering - D445023
Title: Pokročilé metody řízení procesů
Guaranteed by: Department of Computing and Control Engineering (445)
Actual: from 2011
Semester: winter
Points: winter s.:0
E-Credits: winter s.:0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0 [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
Guarantor: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D.
Hrnčiřík Pavel doc. Ing. Ph.D.
Is interchangeable with: AP445010, P445010
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: TAJ445 (21.03.2014)
Předmět bude rozšiřovat okruhy znalostí, které jsou pro specialistu v oboru řízení procesů nutností (Adaptivní řízení, pokročilé prediktivní řízení, Expertní řízení, …). Zároveň bude při návrhu výuky předmětu kladen důraz na rozvoj i tzv. soft-skills u studentů doktorského studia, a to zejména v oblasti schopností prezentovat a obhajovat dosažené výsledky odborné práce.
Aim of the course - Czech
Last update: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (07.09.2015)

Studenti budou umět:

Používat pokročilé a nelineární prediktivní metody řízení

Používat optimalizační metody a umělou inteligenci při modelování a řízení procesu

Literature - Czech
Last update: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (07.09.2015)

Z: CAMACHO, E.F., BORDONS, C. Model Predictive Control. London : Springer-Verlag London Limited, 2007.

Z: MACIEJOWSKI, J. M. Predictive Control with Constraints. Harlow (UK) : Prentice Hall, 2002. ISBN 0-201-39823-0.

D: BAOTIC, M., CHRISTOPHERSEN, F. J.,MORARI, M. Constrained Optimal Control of Hybrid Systems With a Linear Performance Index. IEEETrans. on Automatic Control, 51(12):1903-1919, December 2006.

Learning resources - Czech
Last update: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (07.09.2015)

https://www.honeywellprocess.com/en-us/explore/products

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (07.09.2015)

Předmět je zakončen obhajobou projektu a ústní zkouškou.

Syllabus - Czech
Last update: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (08.01.2018)

1. Adaptivní metody řízení technologických procesů

2. Rekurentní metoda nejmenších čtverců

3. On-line odhad parametrů modelu

4. Odhad stavů procesu

5. Pokročilé prediktivní řízení technologických procesů

6. Linearizované metody prediktivního řízení

7. Nelineární prediktivní řízení

8. Případová studie: Nelineární prediktivní řízení

9. Využití umělé inteligence pro řízení technologických procesů

10. Využití fuzzy pro řízení technologických procesů

11. Expertní systémy řízení technologických procesů

12. Expertní systémy řízení bioprocesů

13. Případová studie: Řízení bioprocesů

14. Semestrální projekt

Registration requirements - Czech
Last update: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (07.09.2015)

Matematika I, Teorie automatického řízení

Coursework assessment
Form Significance
Defense of an individual project 30
Oral examination 70

 
VŠCHT Praha