SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Engineering Thermodynamics - M105004
Title: Inženýrská termodynamika
Guaranteed by: Department of Inorganic Technology (105)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: winter s.:5
E-Credits: winter s.:5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: 16 / 16 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Krýsa Josef prof. Dr. Ing.
Paidar Martin doc. Ing. Ph.D.
Interchangeability : N105011
Annotation -
The module belongs among the basic subjects of the inorganic technology specialization. In the frame of this module students obtain the knowledge from the field of phase equilibria of condensed systems, chemical equilibria and electrochemistry. Emphasis is given to theoretical principles as well as to their connection with real processes in chemical industry.
Last update: Pátková Vlasta (04.01.2018)
Aim of the course -

Students will be able to:

  • create phase diagrams of condensed systems for 2, 3 and 4 components
  • create phase diagrams of 2 component gas-liquid and liquid-liquid systems
  • calculate the equilibrium composition for chemical reactions at given pressure and temperature
  • calculate equilibrium potencial of electrochemical system
Last update: Krýsa Josef (14.02.2018)
Literature -

R: M. Malinovský, I.Roušar a kol., Teoretické základy pochodů anorganické technologie, SNTL/ALFA, 1987

R: R. Mráz, J. Krýsa, Příklady z chemicko-inženýrské termodynamiky, skripta VŠCHT Praha, 1991

Last update: Pátková Vlasta (04.01.2018)
Learning resources -

recommended literature

database of salts solubilities

database of liquid-gas and liquid-liquid solubilities

database of thermodynamic properties of chemical substances

database of standard electrode potencials

Last update: Krýsa Josef (14.02.2018)
Requirements to the exam -

For successful course pass:

test from each part must be at least 50% (1 possible repetition for each test)

exam consists from written and oral part

Last update: Krýsa Josef (14.02.2018)
Syllabus -

1. Gibbs phase rule, conditions of equilibrium, one-compound system.

2. Solid-liquid phase equilibrium, two-component system

3. Solid-liquid phase equilibrium, three-component system, graphical representation.

4. Solid-liquid phase equilibrium, four-component system, graphical representation

5. Gas-liquid phase equilibrium

6. Liquid-liquid phase equilibrium

7. State behavior of gases, relations for real behavior of the gas mixture.

8. Basic principles of chemical thermodynamics, reaction enthalpy, reaction Gibbs energy

9. Equilibrium composition for homogeneous systems-reactions in the gas phase.

10. Equilibrium composition for heterogeneous systems (gas-solid phase).

11. Simultaneous chemical equlibrium

12. Adiabatic balance for chemical reaction. Limitation by equilibrium.

13. Charge transport in electrolytes. Conductivity. Transport numbers. Equilibrium on the interface electrode /electrolyte

14. Faraday's law. Electrode potential. Elektrode double layer

Last update: Krýsa Josef (14.02.2018)
Entry requirements -

following courses passed:

Physical chemistry

Chemical engineering

Last update: Krýsa Josef (14.02.2018)
Registration requirements -

Physical Chemistry I

Chemical Engineering I

Last update: Pátková Vlasta (04.01.2018)
Course completion requirements - Czech

pro získání zápočtu je třeba napsat 3 průběžné testy každý nad 50% (1 opravný pokus na každý test)

zkouška sestává z písemné a ústní části

v případě splnění všech zápočtových testů nad 80% v prvním pokusu nemusí student psát písemnou část zkoušky

Last update: Krýsa Josef (20.02.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.5 70
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha