SubjectsSubjects(version: 896)
Course, academic year 2021/2022
  
Inorganic Technology - M105008
Title: Anorganická technologie
Guaranteed by: Department of Inorganic Technology (105)
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: summer s.:5
E-Credits: summer s.:5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:3/0 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Vídenský Jan doc. Ing. CSc.
Lhotka Miloslav Ing. Ph.D.
Incompatibility : AM105008
Interchangeability : AM105008, N105020
Is incompatible with: AM105008
Is interchangeable with: AM105008
Annotation -
Last update: Pátková Vlasta (04.01.2018)
Basic inorganic technologies subserve for relationship between physico-chemical properties of reacting materials and products, kinetics and thermodynamics of reactions and technical solution. The production processes are also described from the environmental and development point of view.
Aim of the course -
Last update: Pátková Vlasta (04.01.2018)

Students will be able to:

Analyze the physico-chemical fundamentals of production processes

Describe the principles of basic inorganic productions

Discuss the development and environmental aspects of inorganic productions

Literature -
Last update: Pátková Vlasta (04.01.2018)

R: J. Mýl, M. Trojan: Anorganická technologie II, skripta VŠCHT Pardubice, SNTL 1982

R: J.Vosolsobě: Anorganická technologie III. Výroba H2SO4, NH3 a HNO3, skripta VŠCHT Praha, SNTL 1984

R: J.Vosolsobě: Výroba průmyslových hnojiv, skripta VŠCHT Praha, 1980

A: W.Büchner, R.Schliebs, G.Winter, K.H.Büchel: Průmyslová anorganická chemie, český překlad SNTL Praha, 1991

Learning resources -
Last update: Pátková Vlasta (04.01.2018)

Documents BREF: http://www.ippc.cz/obsah/viewtopic.php?t=39

Requirements to the exam - Czech
Last update: Pátková Vlasta (04.01.2018)

Zpracování technologické studie výroby na zadané téma

Syllabus - Czech
Last update: Pátková Vlasta (04.01.2018)

1.Soda, hydrogenuhličitan sodný

2.Technické a vzácné plyny, dělení plynů

3.Čištění plynů od sloučenin síry

4.Výroba vodíku z plynných paliv

5.Výroba vodíku z kapalných a pevných paliv

6.Amoniak, zpracování odplynů ze syntézního okruhu

7.Podazeotropická a koncentrovaná kyselina dusičná, redukce oxidů dusíku

8.Kyselina sírová

9.Výroba výbušnin a třaskavin

10.Síran amonný, dusičnan amonný, dusičnan vápenatý

11.Močovina, hnojiva na bázi močoviny

12.Kyselina trihydrogenfosforečná, fosforečnany vápenaté a amonné

13.Výroba NPK hnojiv vymrazovacím způsobem

14.Výroba NPK hnojiv ostatními způsoby

Registration requirements -
Last update: Kubová Petra Ing. (04.02.2020)
  • -
Course completion requirements - Czech
Last update: Vídenský Jan doc. Ing. CSc. (15.02.2018)

zpracování a obhajoba individuálního projektu, ústní zkouška

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0,1 3
Obhajoba individuálního projektu 0,1 3
Účast na přednáškách 1,5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Práce na individuálním projektu 1,5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
5 / 5 132 / 140
 
VŠCHT Praha