SubjectsSubjects(version: 952)
Course, academic year 2023/2024
  
Specialized laboratory – biomaterials - M106014
Title: Laboratoř specializace - biomateriály
Guaranteed by: Department of Metals and Corrosion Engineering (106)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: winter s.:7
E-Credits: winter s.:7
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/10, MC [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Additional information: http://www.vscht.cz/met/stranky/vyuka/labcv/index.htm
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Stoulil Jan doc. Ing. Ph.D.
Class: Základní laboratoře
Interchangeability : N106040
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
Students will obtain knowledge and experience in corrosion of materials and corrosion protection, mechanical testing of materials, heat treatment and structural investigations of materials.
Last update: Pátková Vlasta (04.01.2018)
Aim of the course -

Students will be able to:

Evaluate the corrosion damage of metallic materials and asses the corrosion processes by electrochemical methods.

Describe the structure of materials on metallographic samples, to measure the thickness of the surface layer or coating and to propose suitable regime of heat treatment of metallic materials.

Realize basic metallurgy routes of metallic materials processing, processes of recycling from wastes.

Last update: Pátková Vlasta (04.01.2018)
Literature -

R: Novák P., Pedlík M., Jandová J.: Návod k laboratorním cvičením z korozního inženýrtsví a chemické metalurgie, VŠCHT Praha 1989, 8070800429

R: Holeček S., Franěk A.: Návody k laboratorním cvičením oboru I, VŠCHT Praha 1989, 8070800208

A: Vojtěch D.: Kovové materiály,VŠCHT Praha 2006, 8070806001

Last update: Pátková Vlasta (04.01.2018)
Learning resources -

http://www.vscht.cz/met/stranky/vyuka/labcv/labor/index.htm

http://www.vscht.cz/met/stranky/vyuka/labcv/korozni_inzenyrstvi_se/index.htm

Last update: Pátková Vlasta (04.01.2018)
Syllabus -

1. Corrosion rate tests.

2. Pitting corrosion.

3. Corrosion inhibitors.

4. Potentiodynamic curves.

5. Electrochemical methods of corrosion testing.

6. Galvanic corrosion.

7. Corrosion cracking, intergranular corrosion.

8. Tensile mechanical tests.

9. Compression and bending mechanical tests.

10. Hardness and wear tests.

11. Metallography.

12. Heat treatment of steels.

13. Heat treatment of aluminium alloys.

14. Optical emmision spectrometry, electron microscopy.

Last update: Pátková Vlasta (04.01.2018)
Registration requirements -

Materials Corrosion

Metallic Materials

Last update: Pátková Vlasta (04.01.2018)
Course completion requirements - Czech

Student je povinnen úspěšně absovlovat všechny práce laboratorních cvičení. V žádné práci nesmí být v ani jedné části (vstupní ústní zkoušení, práce v laboratoři, protokol) hodnocen stupněm F.

Last update: Stoulil Jan (20.02.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
7 / 7 196 / 196
 
VŠCHT Praha