SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2019/2020
  
Specialized laboratory – anorganic non-metallic materials - M107012
Title: Laboratoř specializace - anorganické nekovové materiály
Guaranteed by: Department of Glass and Ceramics (107)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019 to 2021
Semester: winter
Points: winter s.:7
E-Credits: winter s.:7
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/10, MC [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Rada Miroslav Ing. CSc.
Class: Specializační laboratoř
Interchangeability : N107017
Examination dates   Schedule   
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
Students go through the type laboratory works, where they learn the basic methods and principles in determining the key parameters that are important for the mortars, ceramics, refractories and glasses.
Last update: Fialová Jana (04.01.2018)
Aim of the course -

Students will be able to:

Select and use basic and special laboratory techniques for the characterization and testing of inorganic non-metallic materials

Last update: Fialová Jana (04.01.2018)
Literature -

R: Instructions for individual works are available on their heads.

A: Šašek L. et al: Laboratory methods in the field of silicates. SNTL Prague 1981

Last update: Fialová Jana (04.01.2018)
Learning resources -

Instructions for individual works are available at the supervisors.

Last update: Fialová Jana (04.01.2018)
Requirements to the exam - Czech

1. Účast studentů na zahájení a ukončení laboratoří je povinná. Omluva a náhradní řešení organizačních záležitostí např. korespondenční cestou je možná jen ve vážně odůvodněných případech.

2. Zápočet bude udělen, jestliže je každá práce hodnocena známkou „E“ nebo lepší. V případě, že se jeden ze členů laboratorní skupiny nebude moci z vážných důvodů (např. nemoc) laboratorní práce zúčastnit, je povinen se včas (nejpozději den předem, výjimečně ráno v den zahájení práce) telefonicky nebo e-mailem omluvit. Práce se pak přesune pro celou skupinu na náhradní termín.

3. Protokoly musí být odevzdány nejpozději v den zahájení další typové práce. Při neodůvodněném prodlení vedoucí laboratoří automaticky sníží klasifikaci o jeden stupeň oproti klasifikaci navržené učitelem. Pokud je protokol vrácen učitelem k přepracování, neimplikuje to prodloužení termínu k odevzdání.

5. V případě e-mailové komunikace s učiteli či s vedoucím laboratoří používají studenti školní účet: jmeno@vscht.cz. E-maily odesílané jinými poskytovateli mohou skončit ve filtru nevyžádané pošty a v případě jejich nedoručení na ně nebude brán zřetel.

Last update: Fialová Jana (04.01.2018)
Syllabus -

1. Introduction to laboratory, safety training, fire safety, first aid

2. Chemical analysis of silicate materials

3. Rheology of colloidal ceramic suspensions

4. Drying of ceramic bodies

5. Bulk density, apparent porosity and water absorption of refractory material

6. Physical modeling of temperature distribution in the melting part

7. Monitoring of high-temperature processes in glass melting

8. Measurement of redox state of glass

9. Determination of the viscosity of the glass in the range 100-100000 dPas

10.Electrical conductivity of glass at high temperatures

11.Crystallization of glass

12.Annealing of glass

13.Thermal expansion of glass

14.Chemical durability of glass

Last update: Fialová Jana (04.01.2018)
Registration requirements -

Laboratory of Inorganic Chemistry I

Last update: Fialová Jana (04.01.2018)
Course completion requirements - Czech

1. Účast studentů na zahájení a ukončení laboratoří je povinná. Omluva a náhradní řešení organizačních záležitostí např. korespondenční cestou je možná jen ve vážně odůvodněných případech.

2. Zápočet bude udělen, jestliže je každá práce hodnocena známkou „E“ nebo lepší. V případě, že se jeden ze členů laboratorní skupiny nebude moci z vážných důvodů (např. nemoc) laboratorní práce zúčastnit, je povinen se včas (nejpozději den předem, výjimečně ráno v den zahájení práce) telefonicky nebo e-mailem omluvit. Práce se pak přesune pro celou skupinu na náhradní termín.

3. Protokoly musí být odevzdány nejpozději v den zahájení další typové práce. Při neodůvodněném prodlení vedoucí laboratoří automaticky sníží klasifikaci o jeden stupeň oproti klasifikaci navržené učitelem. Pokud je protokol vrácen učitelem k přepracování, neimplikuje to prodloužení termínu k odevzdání.

5. V případě e-mailové komunikace s učiteli či s vedoucím laboratoří používají studenti školní účet: jmeno@vscht.cz. E-maily odesílané jinými poskytovateli mohou skončit ve filtru nevyžádané pošty a v případě jejich nedoručení na ně nebude brán zřetel.

Last update: Helebrant Aleš (14.02.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
7 / 7 196 / 196
Coursework assessment
Form Significance
Report from individual projects 100

 
VŠCHT Praha