SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
  
Waste Treatment: of Building Materials, Glass, Ceramics - M107018
Title: Zpracování odpadů-stavební hmoty,sklo,keramika
Guaranteed by: Department of Glass and Ceramics (107)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Šídlová Martina Ing. Ph.D.
Interchangeability : N107021
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
Last update: Šídlová Martina Ing. Ph.D. (26.01.2018)
The course is focused on the classification, processing and recycling of inorganic, especially silicate wastes. The first part of this course is focused on waste treatment methods in general. The principles of machinery used in waste treatment and recycling are discussed. Further, the basics of waste management legislation are discussed. The main part of the course deals with wastes in the production of inorganic binders, building materials and in glass and ceramics industry.
Aim of the course -
Last update: Šídlová Martina Ing. Ph.D. (26.01.2018)

Students will be able to:

Characterize inorganic, especially silicate wastes.

Describe principles of processing and recycling of wastes in the production of inorganic binders, building materials, glass and ceramics.

Describe principles of machinery used in the treatment of wastes and their recycling.

Use the basics of Waste Management Legislation.

Literature -
Last update: Šídlová Martina Ing. Ph.D. (14.02.2018)

R: Hlaváč J.: „Základy technologie silikátů“, SNTL/Alfa Praha 1988

R: Škvára F.: „Technologie anorganických pojiv“, VŠCHT Praha 1994

R: Kuraš M.: „Odpady a jejich zpracování“, VŠCHT Praha 2014, ISBN 978-80-86832-80-7

A: Voštová V., Fries J.: „Zpracování pevných odpadů“, FStr ČVUT Praha 2005, ISBN 80-01-02672-8

A: Vaníček I.: „Sanace skládek, starých ekologických zátěží“, ČVUT Praha 2002, ISBN 80-01-02438-5

A: Pytlík P.: „Ekologie ve stavebnictví“ FSt ČVUT Praha 1997, ISBN 80-85380-38-2

A: Jirásek J., Vavro M.: „Nerostné suroviny a jejich využití“, Ostrava 2008, ISBN 978-80-248-1378-3

A: Kreníková V.: „Odpady a druhotné suroviny II“ Universita J. E. Purkyně 2014, ISBN 978-80-7414-872-9

Learning resources -
Last update: Šídlová Martina Ing. Ph.D. (26.01.2018)

See recommended references

Lecture notes on web pages: http://tresen.vscht.cz/sil/en/node/9051

Password on course

Syllabus -
Last update: Šídlová Martina Ing. Ph.D. (14.02.2018)

1. Information sources, legislation and classification of waste materials

2. Treatment of waste materials

3. Treatment of waste materials – burning, alternative fuels

4. Treatment of waste materials - deposits

5. Wastes from energy and metallurgy – slag, fly ash, fumes

6. Basics of Portland cement technology

7. Basics of concrete technology

8. Waste utilization at building materials production

9. Binders and building materials on the waste CaSO4 basis

10. Construction and demolition waste and its recycling

11. Basics of glass technology, recycling of glass

12. Basics of technology of ceramics, recycling of ceramics

13. Radioactive waste

Course completion requirements -
Last update: Šídlová Martina Ing. Ph.D. (14.02.2018)

Successful passing of the written examination.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.1 2
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.4 40
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha