Crystal Growth Technology - M108005
Title: Technologie pěstování krystalů
Guaranteed by: Department of Solid State Chemistry (108)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Kovanda František prof. Ing. CSc.
Interchangeability : N108012
Examination dates   
Annotation -
Synthetic single crystals are widely used in materials research as well as commercial applications. Preparation of single crystals with desired physical chemical properties and minimum concentration of structural defects plays a key role in various fields, namely electronics. The course gives information about formation of ordered crystal structure in various systems, crystals growth methods, preparation of single crystals for various applications, and methods used for preparation of single crystal thin films. The course includes excursions, in which commercial plants producing single crystals are visited.
Last update: Fialová Jana (04.01.2018)
Aim of the course -

Students will be able to:

know the methods and technologies used for single crystals growth;

choose suitable method and equipment for preparation of desired materials.

Last update: Fialová Jana (04.01.2018)
Literature -

R: Šesták J., Strnad Z., Tříska A. a kol., Speciální technologie a materiály, Academia Praha, 1993, 8020001484

R: Novotný J., Základní procesy růstu monokrystalů pro optoelektroniku, Academia Praha, 2003, 8020010300

Last update: Fialová Jana (04.01.2018)
Learning resources -

Study support ESO http://eso.vscht.cz/

Last update: Fialová Jana (04.01.2018)
Requirements to the exam - Czech

Účast na exkurzích, alternativně písemná seminární práce, ústní zkouška.

Last update: Fialová Jana (04.01.2018)
Syllabus -

1. Crystallization: nucleation, models of crystal growth, phase diagrams.

2. Formation of single crystals in solid, recrystallization.

3. Crystal growth from solutions, methods for preparation of single crystals.

4. Flux growth, transport reactions.

5. Hydrothermal synthesis.

6. Methods of growing crystals under high pressure.

7. Crystal growth from melts using spontaneous crystallization.

8. Crystal growth from melts using temperature gradient.

9. Czochralsi method.

10. Verneuil method.

11. Zone melting: purification of crystals and single crystal growth.

12. Crystal growth from the vapor phase.

13. Epitaxy, preparation of single crystal thin films.

14. Whiskers.

Last update: Fialová Jana (04.01.2018)
Registration requirements -

Chemistry and Physics of Solids

Last update: Fialová Jana (04.01.2018)
Course completion requirements - Czech

Zápočet bude udělen na základě účasti na exkurzích, případně písemné seminární práce.

Složení ústní zkoušky.

Last update: Kovanda František (19.02.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112