SubjectsSubjects(version: 949)
Course, academic year 2023/2024
  
Pharmacochemistry - M110001
Title: Farmakochemie
Guaranteed by: Department of Organic Chemistry (110)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2021
Semester: both
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process:
Hours per week, examination: 3/0, Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Additional information: http://předmět je vyučován pouze v letní semestru
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Rádl Stanislav doc. Ing. CSc.
Zezula Josef Ing. Ph.D.
Interchangeability : N110001, Z110001
Annotation -
Last update: Fialová Jana (04.01.2018)
As a continuation of the course Fundamentals of Chemistry of Pharmaceuticals, this course provides students with more detailed information on the most important modern drug therapeutic classes regarding their discovery, development and their life cycle. The real development in the field is mostly discussed in the form of relevant case studies. The basic division is identical with that used in the Fundamentals of Chemistry of Pharmaceuticals; the particular therapeutic classes are first introduced and then some subclasses interesting from therapeutic and/or commercial aspects are treated as case studies. As a whole, interrelations between chemistry, pharmacochemistry and pharmacology are highly stressed throughout the course.
Aim of the course -
Last update: Fialová Jana (04.01.2018)

Students will be able to:

know basic therapeutic groups of drugs, the most frequent pharmacophores in these groups as well as their modes of action

search in chemical and pharmaceutical databases and in chemical and pharmaceitical literature and find pharmacological data as well as data on syntheses of generic substances and substances in phase III of clinical trials

evaluate critically data obtained from chemical and pharmaceutical literature and utilize them in design of generic substance synthesis

Literature -
Last update: Fialová Jana (04.01.2018)

R: Vardanyan R., Hruby V. : Syntheses of Essential Drugs. Elsevier, 2006.

A: Patrick G. L. : An Introduction to Medicinal Chemistry. 3rd ed. Oxford University Press, Oxford 2005.

A: Kleemann A.; Engel J.; Kutscher B.; Reichert D.: Pharmaceutical Substances, Syntheses, Patents, Applications. 5th ed. Stuttgart : Thieme, 2009. 9783135584058

Learning resources -
Last update: Fialová Jana (04.01.2018)

Presentations are available at the lecturer.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (01.02.2022)

Předmět je zakončen zkouškou. Student může přistoupit ke zkoušce z Farmakochemie poté, co vypracoval rešeršní práci na zadané léčivo a získal minimálně 10 bodů z 20 možných. Zadání rešeršní práce se student dozví nejpozději koncem prvního měsíce semestru, odevzdat ji je nutné minimálně týden před zkouškou.

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Podmínkou účasti na písemné zkoušce je získání minimálně 10 bodů za rešeršní práci. Písemná část zkoušky trvá 120 min. a je rozdělena na základní část hodnocenou 50 body a doplňkovou část hodnocenou dalšími 50 body. Získá-li student alespoň 30 bodů ze základní části testu, vyučující přistoupí i k hodnocení doplňkové části testu. K postupu k ústní zkoušce musí student dosáhnout minimálně 70 b – počítají se body z obou částí testu plus body dosažené za rešeršní práci, tedy celkem ze 120 bodů. Pokud tuto podmínku student nesplnil, je klasifikován známkou "F". Pokud student neuspěje u ústní zkoušky, musí znovu opakovat i písemnou část zkoušky bez ohledu na výsledek té předchozí.

Pokud se student ze závažných důvodů nestihl odhlásit ze zkoušky, může se omluvit bez zbytečného odkladu přímo zkoušejícímu. V tomto případě vždy uvede důvod nepřítomnosti na zkoušce. Neomluvená neúčast nebo neuznaná omluva nepřítomnosti u zkoušky se hodnotí klasifikací "F".

Syllabus -
Last update: Fialová Jana (04.01.2018)

1. Introduction, repetition of general principles from Fundamental Pharmacochemistry.

2. History of drug discovery of organic-chemical drugs - case studies of drugs derived from natural product leads and drugs discovered by optimization of side effects of drugs from different therapeutic classes.

3. Drugs for Pain Management - modern antimigrenics (Case study).

4. Drugs of the Central Nervous System - modern antidepresives from the oxetine class (Case study).

5. Drugs of the Central Nervous System - benzodiazepines (Case study).

6. Drugs of the Central Nervous System - modern hypnotics (Case study)

7. Drugs of the Vegetative Nervous System - antiadrenergics and their place in therapy (Case study).

8. Antihistaminics and Antialergics - development in class of H1 antihistaminics (Case study).

9. Cardiovascular Drugs - statin hypolipidemics (Case study).

10. Cardiovascular Drugs - antihypertensives based on the renin - angiotensin system (Case study of ACE inhibitors, angiotensin II antagonists and renin inhibitors).

11. Drugs of the Gastrointestinal System - laxatives and obstipants (Case study).

12. Drugs of the Gastrointestinal System - antiulcerative drugs of the prazole family (Case study).

13. Antiinfectives - antibacterial quinolones (Case study).

14. Antineoplastics - targeted drugs (Case study).

Entry requirements -
Last update: Fialová Jana (04.01.2018)

It is recomended to attend a course "Farmacology" or at least "Fundamentals of Farmacology" before the course.

Registration requirements -
Last update: Kundrát Ondřej Ing. Ph.D. (24.01.2018)

No

Course completion requirements - Czech
Last update: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (01.02.2022)

Předmět je zakončen zkouškou, která se skládá z písemné a ústní části. Student může přistoupit ke zkoušce z Farmakochemie poté, co získal minimálně 10 b z vypracované rešeršní práce.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha