SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2019/2020
  
Chemical kinetics and chemical reactors engineering - M111003
Title: Chemická kinetika a reaktorové inženýrství
Guaranteed by: Department of Organic Technology (111)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: winter s.:5
E-Credits: winter s.:5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: 18 / 18 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Guarantor: Čapek Pavel doc. Ing. CSc.
Interchangeability : N111013
Examination dates   Schedule   
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
Last update: Čapek Pavel doc. Ing. CSc. (14.02.2018)
The subject is focused on the analysis of behaviour of chemically reacting systems and on the design of chemical reactors. Mathematical models of basic types of chemical reactors including steady-state and unsteady-state mass and heat balances are explained. The students are introduced to methods of evaluation of experimental kinetic data and simulation of chemical reactors.
Aim of the course -
Last update: Čapek Pavel doc. Ing. CSc. (14.02.2018)

Students will be able to:

1. Develop mass and energy balances of reacting systems.

2. Describe the behaviour of chemical reactors on the basis of mathematical models.

3. Interpret the static and dynamic behaviour of chemical reactors on the basis of numerical solution of mathematical models.

4. Interpret the experimental kinetic data on the basis of kinetic models.

Literature -
Last update: Čapek Pavel doc. Ing. CSc. (14.02.2018)

A: H.S.Fogler, Elements of Chemical Reaction Engineering, Prentice Hall, New Jersey, 2006, 0130473944

Learning resources -
Last update: Čapek Pavel doc. Ing. CSc. (14.02.2018)

1. Perry's chemical engineering handbook, McGraw-Hill, New York, 1999, 0071154485

2. Matlab software.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Čapek Pavel doc. Ing. CSc. (16.02.2018)

Dva průběžné testy. Zápočtové minimum v každém testu činí 50 bodů. Neúspěšní studenti absolvují náhradní zápočtový test v rozsahu odpovídajícím neúspěšným testům. Zápočtové minimum je opět 50 bodů. Ústní zkouška.

Syllabus -
Last update: Čapek Pavel doc. Ing. CSc. (14.02.2018)

1. Definitions of the rate of chemical reaction and relationships between the reaction rates and stoichiometric equations

2. Rate laws, irreversible reactions as functions of concentrations and temperature.

3. Reversible reactions as functions of concentrations and temperature. Role of chemical equilibrium

4. Elementary reactions. Multiple reactions. Definitions of selectivity and yield. Side, consecutive and autocatalytic reactions

5. Rate laws for catalytic reactions

6. Overview of chemical reactors, ideal mixing and plug flow

7. Principles of mass and heat balances in chemical reactors

8. Batch reactor, mathematical model

9. Plug flow reactor, mathematical model

10. Continuous stirred tank reactor (CSTR) and CSTRs in series, mathematical model

11. Construction and design of chemical reactors

12. Behaviour and performance characteristics of chemical reactors

13. Research methods of chemical kinetics at laboratory and pilot-plant scales

14. Laboratory chemical reactors

Registration requirements -
Last update: Čapek Pavel doc. Ing. CSc. (14.02.2018)

Physical chemistry I, Chemical engineering I, Matehmatics II

Course completion requirements - Czech
Last update: Patera Jan Ing. Ph.D. (21.02.2018)

Studenti musí úspěšně napsat zápočtové testy a následně uspět u ústní zkoušky.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
Coursework assessment
Form Significance
Continuous assessment of study performance and course -credit tests 50
Oral examination 50

 
VŠCHT Praha