SubjectsSubjects(version: 912)
Course, academic year 2019/2020
  
Industrial Chemical Technology (Organic Technology) - M111004
Title: Organická technologie
Guaranteed by: Department of Organic Technology (111)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019 to 2019
Semester: summer
Points: summer s.:5
E-Credits: summer s.:5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:3/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Vyskočilová Eliška doc. Ing. Ph.D.
Červený Libor prof. Ing. DrSc.
Incompatibility : AM111004
Interchangeability : AM111004, N111015
Is incompatible with: AM111004
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)
The course builds on Carbonaceous materials subject and shows processes for the production of basic organic products and intermediates. It is organize by processes, rather than products, allowing accentuating the common production features. All processes follow a uniform structure, beginning with the reactions overview, continuing with the interpretation of kinetic and thermodynamic aspects, catalysts and information on the technical implementation, and the examples of processes - simple basic technology of selected substances.
Aim of the course -
Last update: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)

Students will be able to:

  • analyze and optimize the basic processes in the chemical industry
  • transfer the laboratory research results into the industrial practice
  • design and optimize the procedure for the production of various organic compounds
  • make selection of a suitable catalyst for the process
Literature -
Last update: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)

R: Červený L., Hronec M., Koubek J., Kurc L., Pašek J., Volf J.:Základní pochody průmyslové organické chemie, Skriptum, VŠCHT Praha 1993 a další vydání, 80-7080-171-9

A: Weissermel K., Arpe H.J.: Průmyslová organická chemie, SNTL, Praha 1984 a další vydání

A: Moulijn J.A., Makkee M., Van Diepen A.: Chemical Process Technology, John Wiley, 2001, 0-471-63062-4

Learning resources -
Last update: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)

http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/14356007

http://scholar.google.cz/

Requirements to the exam - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)

2 testy v průběhu semestru, ústní zkouška

Syllabus -
Last update: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)

1. Introduction to the subject. Survey of hydrogenation and dehydrogenation processes

2. Chemical equilibrium and kinetics of hydrogenation and dehydrogenation processes

3. Technical aspects of hydrogenation and dehydrogenation processes

4. Survey of oxidations. Amoxidation

5. Kinetics and mechanism of oxidation, catalytic systems

6. Technical aspects of oxidation. Examples of typical processes

7. Halogenation, mechanism, kinetics and selectivity of chlorination

8. Technical aspects of chlorination, examples of typical processes

9. Fluorization, bromination. Feasible degradation of organic halogencompounds, environmental issues.

10. Sulfonation and sulfatation, nitration - survey of reactions, technical aspects

11. Amonolysis and hydrolysis - kinetics, mechanism, examples of processes

12. Esterification, survey of acid-catalysed reactions, examples of processes

13. Alkylation - mechanism, kinetics, technology

14. Reactions catalysed by metal complexes. Hydroformylation, methatesis

Registration requirements -
Last update: Kubová Petra Ing. (04.02.2020)
  • --
Course completion requirements - Czech
Last update: Vyskočilová Eliška doc. Ing. Ph.D. (22.02.2018)

Aktivní účast na přednáškách, absolvování dvou průběžných testů v semestru, každý test max 75 bodů. Zakončení předmětu je podmíněno absolvováním ústní zkoušky.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast na přednáškách 1,5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1,5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,5 42
5 / 5 140 / 140
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 10
Continuous assessment of study performance and course -credit tests 20
Oral examination 70

 
VŠCHT Praha