SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2021/2022
  
Multiphase Chemical Reactors - M111011
Title: Vícefázové reaktory
Guaranteed by: Department of Organic Technology (111)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: summer s.:5
E-Credits: summer s.:5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Čapek Pavel doc. Ing. CSc.
Interchangeability : N111023
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
The course topic represents an extension of the lectures on Chemical Kinetics and Reactor Engineering and on Technical Catalysis. The course is focused on chemical reactors for reactions between partially miscible fluids and for reactions accelerated using heterogeneous catalysts. The attention is also paid to the role of mass and heat transport in reaction systems with heterogeneous catalysts. Multiphase reactors, such as batch autoclaves, bubble column reactors, trickle-bed reactors and basic types of bio-reactors, are discussed.
Last update: Čapek Pavel (13.02.2018)
Aim of the course -

Students will be able to:

1. Analyse basic processes in multi-phase chemical reactors.

2. Resolve the problems dealing with the catalytic processes related to heat and mass transport.

3. Design multi-phase chemical reactors.

Last update: Čapek Pavel (13.02.2018)
Literature -

R: Hanika J.: Vícefázové reaktory, skripta VŠCHT Praha, 2004, 8070802901

A: Horák J., Pašek J.: Návrh průmyslových chemických reaktorů z laboratorních dat, SNTL Praha, 1980, 0460680

A: H.S.Fogler, Elements of Chemical Reaction Engineering, Prentice Hall, New Jersey, 2006, 0130473944

Last update: Kubová Petra (04.01.2018)
Learning resources -

https://e-learning.vscht.cz/

Last update: Čapek Pavel (13.02.2018)
Requirements to the exam - Czech

Minimálně 2 ze 3 testů, zadaných během semestru, absolvovat s prospěchem minimálně dostatečným a prokázat znalosti látky, charakterizované sylabem, přičemž znalosti označené jako minimální, odpovídají klasifikačnímu stupni "dostatečně". Ústní zkouška.

Last update: Čapek Pavel (13.02.2018)
Syllabus -

1. Revision of fundamental concepts – reaction rate as a function of concentrations and temperature, three types of ideal chemical reactors

2. Basic types of multiphase reactors

3. Reaction rate as a function of concentrations and temperature in multiphase systems

4. Heterogeneous catalysts and their transport properties

5. Transport phenomena and phase interfaces

6. Reactors for gas – liquid reactions: equipment

7. Reactors for gas – liquid reactions: design and modelling

8. Packed bed reactors: equipment

9. Packed bed reactors: design and modelling

10. Slurry reactors: equipment

11. Slurry reactor: design and modelling

12. Trickle bed reactors: equipment

13. Trickle bed reactors: design and modelling

14. Collection and analysis of experimental data from laboratory reactors

Last update: Čapek Pavel (11.01.2018)
Registration requirements -

Chemical Kinetics and reactor engineering

Technical Catalysis

Last update: Čapek Pavel (13.02.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.4 12
Obhajoba individuálního projektu 0.1 4
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.4 10
Práce na individuálním projektu 0.7 20
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.4 38
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha