SubjectsSubjects(version: 950)
Course, academic year 2019/2020
  
Specialized Laboratory of Organic Technology and Fine Chemicals - M111012
Title: Laboratoř specializace - technologie organických látek a chemické speciality
Guaranteed by: Department of Organic Technology (111)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019 to 2019
Semester: winter
Points: winter s.:7
E-Credits: winter s.:7
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/10, MC [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Krupka Jiří doc. Ing. Ph.D.
Trejbal Jiří doc. Ing. Ph.D.
Class: Základní laboratoře
Interchangeability : N111025
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)
Students pass successively several type works where they learn the basic procedures in the laboratory, which include organic syntheses, analytical methods and separation processes.
Aim of the course -
Last update: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)

Students will be able to:

use basic synthetic, analytical and separation laboratory procedures.

Literature -
Last update: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)

Manuals for laboratory work distributed in the workplace.

Learning resources -
Last update: Školáková Tereza Ing. Ph.D. (17.07.2023)

https://uot.vscht.cz/studium/magisterske-studium/66277

Requirements to the exam - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)

1. Účast studentů na zahájení a ukončení laboratoří je povinná. Omluva a náhradní řešení organizačních záležitostí např. korespondenční cestou je možná jen ve vážně odůvodněných případech.

2. Zápočet bude udělen, jestliže je každá práce hodnocena známkou „E“ nebo lepší. V případě, že se jeden ze členů laboratorní skupiny nebude moci z vážných důvodů (např. nemoc) laboratorní práce zúčastnit, je povinen se včas (nejpozději den předem, výjimečně ráno v den zahájení práce) telefonicky nebo e-mailem omluvit. Práce se pak přesune pro celou skupinu na náhradní termín (volné místo ve druhém běhu, zkouškové období), případně se přidělí náhradní práce.

3. Vzhledem k tomu, že vlastní práce v laboratoři je stažena na jediný den na každou typovou práci, jsou studenti povinni být na začátku práce včas a již připraveni k práci. To zahrnuje prostudování návodu, provedení výpočtů potřebných k zahájení práce, atp.

4. Protokoly musí být odevzdány nejpozději v den zahájení další typové práce. Při neodůvodněném prodlení vedoucí laboratoří automaticky sníží klasifikaci o dva stupně (písmenné) oproti klasifikaci navržené učitelem. Pokud je protokol vrácen učitelem k přepracování, neimplikuje to prodloužení termínu k odevzdání.

5. V případě e-mailové komunikace s učiteli či s vedoucím laboratoří používají studenti školní účet: jmeno@vscht.cz. E-maily odesílané jinými poskytovateli mohou skončit ve filtru nevyžádané pošty a v případě jejich nedoručení na ně nebude brán zřetel.

Syllabus -
Last update: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)

1. Introduction to the laboratory. Safety training, fire protection, first aid.

2. Catalytic oxidation of phenol in water - Fenton oxidation.

3. Testing of effective catalyst activity for strongly exothermic reaction in the gas phase.

4. Determination of the order of hydrogenation of cyclohexene with respect to the hydrogen pressure.

5. Using the GC-MS spectrometry.

6. Monitoring the kinetics of the gas-liquid reaction in a continuous stirred reactor.

7. Solvent effects on the kinetics of the hydrogenation of alkylanthraquinones.

8. Rectification.

9. Catalytic hydrogenation of cyclohexene in the gas phase in a tubular reactor.

10. Evaluation of chromatographic data, quantitative and qualitative analysis by GC.

11. Kinetic studies of heterogeneously catalyzed reactions using GC-MS.

12. Use of pyrolysis gas chromatography for evaluating of hydrocarbon feed.

13. Determination of binary diffusion coefficients in the Stefan tube.

14. Final evaluation of laboratories.

Course completion requirements - Czech
Last update: Krupka Jiří doc. Ing. Ph.D. (20.02.2018)

K udělení zápočtu je nutná aktivní účast na laboratorních pracích, odevzdání laboratorních protokolů a získání z každé práce alespoň klasifikaci "E". Další podmínkou je účast na Zakončení laboratoří.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4 112
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.1 30
Práce na individuálním projektu 1.9 54
7 / 7 196 / 196
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 50
Report from individual projects 50

 
VŠCHT Praha