Engineering in Chemical and Pharmaceutical Processes: Project - M111018
Title: Projekt chemicko-farmaceutického inženýrství
Guaranteed by: Department of Organic Technology (111)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: summer s.:2
E-Credits: summer s.:2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, MC [HT]
Capacity: unknown / 52 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Patera Jan Ing. Ph.D.
Karaba Adam Ing. Ph.D.
Examination dates   
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat poznatky z předmětu Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob na problematiku zahrnující optimalizace jednotkových operací či návrhy složitějších procesů. Studenti řeší zadané úkoly ve skupinách, aby se též seznámili se zásadami týmové práce. Postup řešení je následující: analýza problému, výběr metody řešení, vyhledání potřebných dat a vlastní řešení problému. Studenti vypracovávají o řešení problému písemnou zprávu a výsledky práce obhajují při závěrečné ústní prezentaci.
Last update: Patera Jan (19.02.2018)
Aim of the course - Czech

Studenti budou umět:

Samostatně řešit konkrétní inženýrskou úlohu z chemického a farmaceutického průmyslu

Pracovat v týmu

Sepsat protokol/report

Prezentovat výsledky

Last update: Karaba Adam (20.02.2018)
Literature - Czech

Z: Hickey A.J., Pharmaceutical Process Engineering, M.Dekker, 2001

D: Levin M., Pharmaceutical process scale up, M.Dekker, 2002

Last update: Patera Jan (19.02.2018)
Learning resources - Czech

https://uot.vscht.cz/

R. Perry, H and D. Green, W, Perry's Chemical Engineers handbook, The McGraw-Hill Companies, Inc., 1999.

Last update: Karaba Adam (20.02.2018)
Syllabus - Czech

1.- 7. Řešení jednotkových operací z pohledu chemického a farmaceutického inženýrství. Optimalizace provozu aparátů, citlivostní analýzy procesů.

7. Zadání projektu

8.- 13. Samostatné řešení projektu

14. Obhajoba výsledků a ústní prezentace

Last update: Patera Jan (19.02.2018)
Course completion requirements - Czech

Studenti musí zpracovat a vyřešit zadaný projekt, o řešení sepsat report, vypracovat ústní prezentaci a obhájit výsledky.

Last update: Karaba Adam (20.02.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.2 6
Obhajoba individuálního projektu 0.3 8
Práce na individuálním projektu 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
2 / 2 56 / 56