SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2021/2022
  
Processing and analysis of three-dimensional digital images - M111051
Title: Obrazová analýza a aplikace pro zpracování tomografických dat
Guaranteed by: Department of Organic Technology (111)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2021
Semester: both
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process:
Hours per week, examination: 0/15, C [HS]
Capacity: winter:unknown / 20 (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Veselý Martin Ing. Ph.D.
Čapek Pavel doc. Ing. CSc.
Class: Kurz CŽV
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Kurz je zaměřen na zpracování digitálních třídimenzionálních snímků, které nacházejí čím dál podstatnější úlohu v pokročilých charakterizačních technikách heterogenních materiálů. Typicky se jedná o mikroskopické techniky elektronové a rentgenové tomografie, sériové (nano)tomografie, konfokální (fluorescenční) mikroskopie či magnetické rezonance. S úspěchem se principů zpracování obrazových dat využívá i ve zpracování 3D spektroskopických dat, jako je například SIMS profilování. Kurz klade důraz na praktické dovednost nutné pro vhodné zpracování 3D dat. Kurz dále otevírá problematiku vizualizace a prezentace zpracovaných snímků, například na konferencích či v publikacích. Kurz je vyučován v prostředí systému Avizo.
Last update: Veselý Martin (26.07.2019)
Literature - Czech

Gonzalez, R. C. & Woods, R. E. Digital Image Processing. (Pearson Prentice Hall, 2008).

Thermo Scientific Avizo Software 9 - User’s Guide

Last update: Veselý Martin (26.07.2019)
Syllabus - Czech

1. Příklady digitálních snímků z elektronových mikroskopů a rentgenových tomografů a jejich charakteristické rysy

2. Digitální formát snímků

3. Transformace intenzity

4. Filtrace v prostorové doméně

5. Difúzní filtry

6. Rekonstrukce snímků: základní postupy

7. Segmentace snímků

8. Základy matematické morfologie

9. Vizualizace a prezentace zpracovaných snímků

Last update: Veselý Martin (26.07.2019)
 
VŠCHT Praha