SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2019/2020
  
Mechanisms of Polymerization Reactions - M112004
Title: Mechanismy polymeračních reakcí
Guaranteed by: Department of Polymers (112)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: summer s.:4
E-Credits: summer s.:4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Sysel Petr prof. Ing. CSc.
Interchangeability : N112010
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Mechanisms of step and chain (radical, ionic, stereospecific)polymerizations, copolymerizations and polymer reactions are lectured. Evaluations of the selected kinetic and thermodynamic experimental data of polymerizations are practised. Prerequisities: macromolecular chemistry. Instructions concerning the examination are provided at the Department of Polymers.
Last update: Hladíková Jana (04.01.2018)
Aim of the course -

Students will be able to:

characterize selected polymer syntheses with respect to their mechanisms

suggest procedures of the preparation of polymers with desired properties

solve problems especially focused on kinetic and thermodynamic aspects of polymerization processes

Last update: Hladíková Jana (04.01.2018)
Literature -

A:Encyclopedia of Polymer Science and Technology, J. Wiley @ Sons (http://www.vscht.cz/pol/)

Last update: Hladíková Jana (04.01.2018)
Learning resources -

Encyclopedia of Polymer Science and Technology, J. Wiley&Sons (http://www.vscht.cz/pol/)

Last update: Hladíková Jana (04.01.2018)
Requirements to the exam - Czech

Kontrola studia: 3 písemné testy v průběhu semestru (každý 0-100 bodů). Pro získání zápočtu je nutno dosáhnout minimálně 225 bodů. Při nesplnění požadavku je třeba absolvovat souhrnný test (nutno dosáhnout minimálně 75 bodů). Při písemné zkoušce (0-100 bodů) je třeba dosáhnout minimálně 75 bodů. Při získání 74 a méně bodů je nutno písemnou zkoušku vykonat znovu. K samotné zkoušce jsou vyžadovány znalosti v rozsahu přednášené a procvičované tématiky (viz sylaby předmětu).

Podmínky prokazatelné účasti: absolvování 3 písemných testů

Last update: Hladíková Jana (04.01.2018)
Syllabus -

1. Introduction. Nomenclature of polymer. Classification of polymerization reactions.

2. Step-growth polymerizations.

3. Special polymers.

4. Chain-growth polymerizations.

5. Mechanisms of radical polymerizations.

6. Mechanisms of ionic and stereospecific polymerizations.

7. Living and controlled polymerizations.

8. Copolymerization.

9. Polymerization of cyclic monomers.

10. Inorganic polymers.

11. Reactions of polymers.

12. Evaluation of the selected kinetic experimental data of polymerizations.

13. Evaluation of the selected thermodynamic experimental data of polymerizations.

14. Trends in macromolecular chemistry.

Last update: Hladíková Jana (04.01.2018)
Registration requirements -

Macromolecular chemistry, Organic chemistry I (basic)

Last update: Hladíková Jana (04.01.2018)
Course completion requirements -

Completion of requirements

Last update: Sysel Petr (15.02.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Coursework assessment
Form Significance
Examination test 70
Continuous assessment of study performance and course -credit tests 30

 
VŠCHT Praha