SubjectsSubjects(version: 922)
Course, academic year 2021/2022
  
Special polymers for modern applications - M112005
Title: Speciální polymery pro soudobé aplikace
Guaranteed by: Department of Polymers (112)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019 to 2021
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Sysel Petr prof. Ing. CSc.
Interchangeability : N112011
Annotation -
Last update: Hladíková Jana (04.01.2018)
The preparation, composition-property relationships and (potential) applications of special polymers are lectured. The knowledge of macromolecular chemistry is supposed.
Aim of the course -
Last update: Hladíková Jana (04.01.2018)

Students will be able to:

  • formulate requirements (composition, reaction conditions) for the preparation of selected special polymers
  • suggest instrumental techniques for special polymers characterization
  • recommend special polymers processing in relation to their potential applications
Literature -
Last update: Hladíková Jana (04.01.2018)

A:Encyclopedia of Polymer Science and Technology, J. Wiley @ Sons (http://www.vscht.cz/pol/)

Learning resources -
Last update: Hladíková Jana (04.01.2018)

Encyclopedia of Polymer Science and Technology, J. Wiley&Sons (http://www.vscht.cz/pol/)

Requirements to the exam - Czech
Last update: Hladíková Jana (04.01.2018)

Průběžná kontrola studia: dva písemné testy během semestru (každý 0-100 bodů), výsledek bude zohledněn při zkoušce. Zkouška písemná (0-100 bodů), při dosažení 74 a méně bodů je nutno zkoušku vykonat znovu. K vlastní zkoušce jsou vyžadovány znalosti v rozsahu přednášené látky.

Podmínky prokazatelné účasti: absolvování 2 písemných testů

Syllabus -
Last update: Hladíková Jana (04.01.2018)

1. Comparison of polymers with inorganic materials.

2. Polymer architecture. Dendrimers, hyperbranched polymers.

3. Thermally resistant polymers. Preparation, properties, application.

4. Liquid crystal polymers. Preparation, properties, application.

5. Composite materials. Nanocomposites. Mechanical characteristics.

6. Electrically conductive polymers. Preparation, properties, application.

7. Polymeric dielectrics. Polymers with a low dielectric constant.

8. Polymer resists. Application.

9. Polymer layers. Langmuir-Blodgett technique.

10. Optoelectronics. Polymer waveguides.

11. Polymer membranes. Fuel cells.

12. Smart polymers.

13. Testing methods.

14. Economical and ecological aspects of the preparation and application of special polymers.

Registration requirements -
Last update: Hladíková Jana (04.01.2018)

Macromolecular chemistry

Course completion requirements -
Last update: Sysel Petr prof. Ing. CSc. (15.02.2018)

Completion of requirements

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha