SubjectsSubjects(version: 947)
Course, academic year 2021/2022
  
Polymer Manufacturing - M112010
Title: Výroba polymerů
Guaranteed by: Department of Polymers (112)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2021 to 2021
Semester: winter
Points: winter s.:5
E-Credits: winter s.:5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Roda Jan prof. Ing. CSc.
Merna Jan prof. Ing. Ph.D.
Interchangeability : N112017
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
Last update: Hladíková Jana (04.01.2018)
The subject is focused on theoretical fundaments of technological process for polymer manufacture, classical and modern technologies with specificity of individual monomers, manufacture and modification of commodity polymers as well as the preparation of basic industrially produced special polymers. The subject includes a summary of raw sources and methods of polymer manufacture. Each chapter is introduced by industrial ways of corresponding monomers manufacture with focus on their physical, chemical and polymerization properties.
Aim of the course -
Last update: Hladíková Jana (04.01.2018)

Students will be able to:

Understand basic technological processes and methods for manufacture of polymers and monomers

Describe manufacture of commodity and selected special (co) polymers in broader context: monomer manufacture, composition of polymerization feed, polymerization, product isolation, product properties, processing, and basic application

Select suitable polymer for a given application

Literature -
Last update: Roda Jan prof. Ing. CSc. (20.02.2018)

R:Mleziva J.: Polymery - výroba, struktura, vlastnosti a použití, Sobotáles, Praha 1993, ISBN 80-901570-4-1

R:Mleziva J., Šňupárek J.: Polymery - výroba, struktura, vlastnosti a použití, 2.doplněné vydání, Sobotáles, Praha 2000, ISBN 9788085920727

A:Encyclopedia of Polymer Science and Technology, J.Wiley Sons, Interscience, Publ., 1st and 2nd edition, New York, 1964-1991, v současné době dostupná v elektronické podobě, 4th edition, 1999-2012, elektronická knihovna VŠCHT

A:Ullmann´s Encyclopedia of Industrial Chemistry, J.Wiley - VCH Verlag Gmbh, 7th edition, 2010, on line version, elektronická knihovna VŠCHT

A:Industrial Polymers Handbook, S.Wilks (editor), Wiley-VC Verlag Gmbh, Weinsheim 2001, ve 4 dílech; ISBN 3 527-30260-3

A:Elias H.-G.: Macromolecules, VFol: Industrial Polymers and Syntheses, Wiley-VCH Verlag Gmbh, Weinheim 2007, ISBN 978-3-527-31173-6

Learning resources -
Last update: Merna Jan prof. Ing. Ph.D. (15.02.2018)

Encyclopedia of Polymer Science and Technology, J. Wiley&Sons accesible at http://pol.vscht.cz/

Electronic version of lectures presentations available from teacher for registered students

Requirements to the exam - Czech
Last update: Merna Jan prof. Ing. Ph.D. (15.02.2018)

Seminární práce (krátká rešerše) na dané téma a její prezentace

Syllabus -
Last update: Hladíková Jana (04.01.2018)

1. Basic data about world-wide polymer production, history and future trends, ecological aspects, source base of polymer chemistry.

2. Basic types of polymerization reactors, basic types of polymerization process. Polymerization in monomer phase (bulk).

3. Suspension polymerization, emulsion polymerization. C2 fraction-manufacture and utlization of ethylene. C3 fraction -manufacture and utilization of propylene.

4. Polyethylene (HDPE, LDPE, LLDPE, UHMWPE). Ethylene copolymers. Chemical modifications of polyethylene.

5. Polypropylene and its copolymers. C4 fraction, butenes, buta-1,3-diene. Polymers and copolymers of isobutene, cycloalkene polymerization.

6. Polystyrene (standard, high-impact, expanded). Styrene copolymers. ABS polymers.Isolation and utilization of aromatic fraction-benzene, toluene and higher aromatics.

7. Radical, ionic and polyinsertion polymerization of dienes. Polybutadiene elastomers, liquid and thermoplastic rubbers. Polyisoprene, polychloroprene.

8. Polyvinylchloride and vinylchloride copolymers. Fluoroplastics and fluorinated elastomers. Polyvinylesters, polyvinylacetate, polyvinylalcohol, polyvinylacetals.

9. Polymethacrylates a polyacrylates. Polyacrylonitrile, acrylonitril copolymers. Polyethers, polyphenyleneoxide, polyformaldehyde.

10. Polyesters -linear, polycarbonates. Alkydes-simple, modified, unsaturated polyesters.

11. Polyamides -aliphatic, aromatic. Polyurethanes (linear, foams, elastomers).

12. Silicones. Epoxide polymers (reactoplastics).

13. Phenol plastics (novolak, resol). Aminoplastics (urea-formaldehade and melamin-formaldehyde resins).

14. Polysulfides and polysulfones. C1 chemistry: Manufacture and utilization of synthesis gas. Manufacture and utilization of methan, methanol, formaldehyde.

Entry requirements - Czech
Last update: Hladíková Jana (04.01.2018)

Organická chemie I, Makromolekulární chemie, (Chemické inženýrství)

Vyžadované vstupní znalosti z oblasti názvosloví organické a makromolekulární chemie, základů termodynamiky, mechanismu a kinetiky polyadičních, polykondenzačních a polyinzerčních polyreakcí, chemických reakcí polymerů.

Registration requirements -
Last update: Hladíková Jana (04.01.2018)

Organic chemistry I, Macromolecular chemistry

Course completion requirements - Czech
Last update: Merna Jan prof. Ing. Ph.D. (15.02.2018)

K udělení zápočtu je nutné vypracovat seminární práci. Udělený zápočet je nutnou podmínkou pro skládání zkoušky. Zkouška je ústní.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha