SubjectsSubjects(version: 949)
Course, academic year 2021/2022
  
Polymers in Pharmacy - M112012
Title: Polymery pro farmacii
Guaranteed by: Department of Polymers (112)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: winter s.:5
E-Credits: winter s.:5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:3/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Brožek Jiří prof. Ing. CSc.
Interchangeability : N112040
Annotation -
Last update: Hladíková Jana (04.01.2018)
The course is focussed on structure and physical properties of polymers. Attention is concentrated on utilization of natural, modified natural and synthetic polymer materials in miscellaneous pharmaceutical applications.
Aim of the course -
Last update: Hladíková Jana (04.01.2018)

Students will be able to:

orientate themselves in the basic types of synthetic and natural polymers utilizable in pharmacy,

characterize polymeric materials,

design polymers in drug formulations

Literature -
Last update: Hladíková Jana (04.01.2018)

R: Biopolymers for Medical and Pharmaceutical Applications, Volume 1, Steinbuckel A., Marchessault R.H., Wiley VCH Verlag 2005; ISBN 978-3-527-31154-5

Learning resources -
Last update: Hladíková Jana (04.01.2018)

Encyclopedia of Polymer Science and Technology, J. Wiley @ Sons (http://www.vscht.cz/pol/)

Requirements to the exam - Czech
Last update: Brožek Jiří prof. Ing. CSc. (13.02.2018)

Kontrola studia formou 2 písemných testů v průběhu semestru. Zkouška je písemná a ústní zohledňující výsledky testů a vychází ze studijních okruhů specifikovaných sylabem.

Syllabus -
Last update: Hladíková Jana (04.01.2018)

1. Introduction, basic terms in macromolecular chemistry, nomenclature of polymers.

2. Structure of macromolecules – constitution, configuration, conformation.

3. Molar mss of polymers, distribution of molar mass, methods used for the determination molar mass.

4. Thermal properties of polymers.

5. Solubility of polymers, polymer gels, hydrogels.

6. Rheology of polymer systems.

7. Evaluation of mechanical properties.

8. Polymer materials in pharmacy.

9. Polymers as wrapping materials, application possibilities.

10. Biodegradable polymers: synthetic, natural and modified natural.

11. Polymers as subsidiary substances in pharmacy.

12. Polymers for controlled drug delivery.

13. Use of polymers in controlled drug release.

14. Future trends of polymer materials in pharmaceutical applications

Registration requirements -
Last update: Hladíková Jana (04.01.2018)

Organic Chemistry, Physical Chemistry

Course completion requirements - Czech
Last update: Brožek Jiří prof. Ing. CSc. (13.02.2018)

Podmínkou k přihlášení na písemnou část zkoušky je absolvování minimálně jednoho testu v průběhu studia. Zkouška je kombinovaná - písemná a ústní a vychází ze studijních okruhů specifikovaných sylabem. Podmínkou k absolvování ústní zkoušky je zisk minimálně 50% ze zkouškového testu. Výsledná známka se skládá z příspěvků testů, výsledku zkouškového testu a ústního zkoušení.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Obhajoba individuálního projektu 0.1 3
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.9 25
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha