SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2021/2022
  
Degradation and stabilization of polymers - M112014
Title: Degradace a stabilizace polymerů
Guaranteed by: Department of Polymers (112)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Kalousková Radka Ing. CSc.
Annotation -
The subject is concerned with mechanisms of degrading processes,induced in polymers by external surroundings action, defines causes of the degradation a principles of action and utilization of antidegradants.
Last update: Kalousková Radka (17.01.2018)
Aim of the course -

Students will be able to:

understand the relationships between structure and resistivity of polymers against to light, temperature, oxygen, ozone and so on

understand degrading processes in polymers and applicate various types of stabilizers

Last update: Kalousková Radka (17.01.2018)
Literature -

Doležel B.: Odolnost plastů a pryží. Státní technické nakladatelství, Praha 1981.

Mleziva J., Šňupárek J.: Polymery, výroba, struktura a použití, Sobotáles, Praha 2000.

Schnabel W.: Polymer Degradation, Principles and Practical Applications. Akademie-Verlag, Berlin 1981.

J.Štěpek, J.Zelinger, A.Kuta: Technologie zpracování a vlastnosti plastů, SNTL/Alfa Praha 1989.

F.A.Schweitzer: Corrosion of polymers and elastomers, CRC Press, NY, 2007

L.K.Massey:The efects of UV light and weather on plastics and elastomer,Pol.Handbook,W.A.Publishing,2007

N.C.Billingham,degradation and stabilization of polymers in Corrosion and Environmental Degradation,ed. M.Schutze, Wiley-VCh, 2000

Last update: Kalousková Radka (17.01.2018)
Learning resources -

Encyclopedia of Polymer Science and Technology, J. Wiley & Sons (v elektronické podobě: http://www.vscht.cz/pol/)

Plastics Additives Handbook. H. Zweifel, R. Maier, M. Schiller,Hanser Publishers, Munich, 2009

Last update: Kalousková Radka (17.01.2018)
Requirements to the exam -

Testing by means of 2 tests is performed during the semester.

Last update: Kalousková Radka (17.01.2018)
Syllabus -

1. Introduction,polymer properties, clasification of degrading processes

2. mechanical degradation of polymers

3. Influence of low and higher temperature, degradation and stabilizetion of PVC

4. Thermal degradation of polymers

5. Influence of oxygen and ozone, oxidation mechanism, antioxidants, antiozonants

6. Polymer flammability, retardants

7. Influence of sunlight, photodegradation, photooxidation of polymers, light stabilizers

8. Weather aging (atmospheric, artifical)

9. Influence of high energy radiation

10. Chemical corrossion, environmental stress cracking

11. biological corrossion, biostabilizers

12. Biodegradation of polymeric materials

13. Targeted degradation, polymers recycling

14. Ecological a economic aspects of polymers degradation

Last update: Kalousková Radka (17.01.2018)
Registration requirements -

Macromolecular chemistry, Physics of polymers

Last update: Kalousková Radka (17.01.2018)
Course completion requirements - Czech

Absolvování dvou testů s úspěšností minimálně 50%, případně ústní zkouška,testy i zkouška vychází ze studijních okruhů specifikovaných osnovou přednášek.

Last update: Kalousková Radka (15.02.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.4 10
Obhajoba individuálního projektu 0.4 12
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.2 34
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha