SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2019/2020
  
Physics of Polymers - M112016
Title: Fyzika polymerů
Guaranteed by: Department of Polymers (112)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019
Semester: both
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 2/1, C+Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: B112001
Additional information: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Kuta Antonín doc. Ing. CSc.
Interchangeability : N112001, Z112001
Examination dates   Schedule   
Annotation -
The subject deals with polymer molecular and supramolecular structure, network formation, free volume concept, glass transition, crystallization, linear and rubber elasticity, viscoelasticity, melt flow properties, yielding and fracture, miscibility and swelling of polymers, electrical properties, transport properties. Fundamental knowledge of differential and integral calculi, combinatorics, thermodynamics and chemical structure of basic polymers are required. Exemplars and tasks for homework will be given at lectures. The exam consists of written (imposition with similar tasks) and oral part.
Last update: Kubová Petra (11.01.2018)
Aim of the course -

Students will be able to:

understand and describe fundamental physical properties of polymer materials.

select suitable polymer material(s) for the product/application.

Last update: Kubová Petra (11.01.2018)
Literature -

R: Meissner B., Zilvar V.: Fyzika polymerů, SNTL Praha 1987

A: Strobl G.: The Physics of Polymers, Springer, Berlin Heidelberg 2007, ISBN: 978-3-540-25278-8

A: Mills N.J.: Plastics. Microstructure and Engineering Applications. Third edition. Elsevier, Oxford, 2005. ISBN: 978-0-7506-5148-6

A: Ward I.M., Hadley D.W.: An Introduction to the Mechanical Properties of Solid Polymers. Xiley, Chichester 1998. ISBN: 0-471-93887-4

A: Mark J.E., Burak Erman B., Eirich F.R.: Science and Technology of Rubber. Third edition. Elsevier, New York, 2005. ISBN: 0-12-464789-3

Last update: Kubová Petra (11.01.2018)
Learning resources -

Meissner B., Zilvar V.: Fyzika polymerů, SNTL Praha 1987

Kolektiv: Sbírka příkladů z makromolekulární chemie

Texts supporting lectures available at the teacher.

Last update: Kuta Antonín (11.01.2018)
Requirements to the exam - Czech

Kontrola studia se uskutečňuje formou 2 průběžných písemných testů (max.dosažitelný počet bodů z každého testu 50). Zápočet bude udělen při minimálním celkovém počtu 60 bodů. Při nesplnění této podmínky je možno získat zápočet na základě úspěšně absolvovaného souhrnného zápočtového testu (60%). Zápočtový test bude opakován pouze jednou. Zkouška je ústní, vychází ze studijních okruhů specifikovaných sylabem.

Last update: Kubová Petra (11.01.2018)
Syllabus -

1. Molecular structure, conformation, intermolecular forces, morphology of polymers.

2. Molar mass distribution, its effect on polymer properties.

3. Network formation, crosslinking theory, network structure.

4. Glass transition and free volume concept.

5. Thermodynamics and kinetics of crystallization.

6. Theory of rubber elasticity, its applications.

7. Viscoelasticity, models, Boltzmann superposition principle.

8. Transitions and polymer structure. Theorem of corresponding states.

9. Polymer melt flow properties - effects of shear rate, molar mass, temperature.

10. Mechanical properties. Introduction to fracture mechanics.

11. Miscibility and solubility of polymers. Phase separation.

12. Effects of anisotropy (orientation) on polymer properties. Polymer composites.

13. Electrical conductivity. Dielectric properties.

14. Diffusion of gases in polymer membranes. Heat capacity.

Last update: Kubová Petra (11.01.2018)
Entry requirements - Czech

Jsou vyžadovány základní znalosti diferenciálního a integrálního počtu, základů kombinatoriky a termodynamiky, názvosloví makromolekulární chemie, chemická struktura hlavních polymerů.

Last update: Kubová Petra (11.01.2018)
Registration requirements -

Physical Chemistry, Macromolecular Chemistry

Last update: Kubová Petra (11.01.2018)
 
VŠCHT Praha