SubjectsSubjects(version: 887)
Course, academic year 2020/2021
  
Introduction to programming with Python - M143052
Title: Základy programování v jazyce Python
Guaranteed by: Centrum počítačového vzdělávání VŠCHT Praha (599)
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: summer s.:4
E-Credits: summer s.:4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/20 MC [hours/semester]
Capacity: unknown / 20 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Znamenáček Jiří Ing.
Annotation - Czech
Last update: Znamenáček Jiří Ing. (31.07.2019)
Úkolem kurzu je osvojit si základy programování pomocí jazyka Python, který dnes patří ve vědecké komunitě mezi nejrozšířenější. Kromě základních prvků řízení běhu programu se studenti seznámí s typovým systémem jazyka a specifickými konstrukcemi usnadňujícími a zpřehledňujícími nejčastější operace (jako je práce s textovými a binárními soubory nebo numerické výpočty).
Literature - Czech
Last update: Znamenáček Jiří Ing. (31.07.2019)

Mark Pilgrim: „Ponořme se do Pythonu 3“. Český překlad http://diveintopython3.py.cz .

Původní zdrojový kód knihy: https://github.com/diveintomark/diveintopython3

Syllabus - Czech
Last update: Znamenáček Jiří Ing. (31.07.2019)

1. Ekosystém jazyka Python, moduly a balíčky

2. Základní datové typy a operátory

3. Programové řídicí konstrukce

4. Funkce

5. Testování a ladění kódu

6. Knihovna Numpy a numerické výpočty

7. Interakce s prostředím, zrychlování kódu

8. Třídy v Pythonu, magické metody a jejich užití

9. Vybrané knihovní moduly

 
VŠCHT Praha