SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2019/2020
  
Biomolecular modeling - M143054
Title: Biomolekulární modelování
Guaranteed by: Centrum počítačového vzdělávání VŠCHT Praha (599)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2019 to 2020
Semester: winter
Points: winter s.:2
E-Credits: winter s.:2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/15, C [HS]
Capacity: unknown / 20 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Lankaš Filip doc. Ing. Ph.D.
Examination dates   Schedule   
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Last update: Lankaš Filip doc. Ing. Ph.D. (31.07.2019)
Předmět nabízí úvod do molekulárního modelování se zaměřením na počítačové simulace struktury a dynamiky biomolekul. Studenti se seznámí s principy molekulové mechaniky a dynamiky, zařazen je rovněž úvod do statistické mechaniky. Pokročilejší část kursu představují metody výpočtu volné energie. Teoretická část je doplněna praktickým cvičením na počítači.
Literature - Czech
Last update: Lankaš Filip doc. Ing. Ph.D. (31.07.2019)

D. Frenkel, B. Smit: Understanding molecular simulation. Academic press, druhé vydání (2002) nebo novější

S. Neidle: Principles of nucleic acid structure. Academic press 2008

Syllabus - Czech
Last update: Lankaš Filip doc. Ing. Ph.D. (31.07.2019)

1. Molekulová mechanika

2. Molekulová dynamika

3. Úvod do statistické mechaniky

4. Metody volné energie

 
VŠCHT Praha