SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2021/2022
  
Biomolecular modeling - M143054
Title: Biomolekulární modelování
Guaranteed by: Department of Informatics and Chemistry (143)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2021 to 2021
Semester: winter
Points: winter s.:2
E-Credits: winter s.:2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/15, C [HS]
Capacity: unknown / 20 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Lankaš Filip doc. Ing. Ph.D.
Class: Kurz CŽV
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Předmět nabízí úvod do molekulárního modelování se zaměřením na počítačové simulace struktury a dynamiky biomolekul. Studenti se seznámí s principy molekulové mechaniky a dynamiky, zařazen je rovněž úvod do statistické mechaniky. Pokročilejší část kursu představují metody výpočtu volné energie. Teoretická část je doplněna praktickým cvičením na počítači.
Last update: Lankaš Filip (31.07.2019)
Literature - Czech

D. Frenkel, B. Smit: Understanding molecular simulation. Academic press, druhé vydání (2002) nebo novější

S. Neidle: Principles of nucleic acid structure. Academic press 2008

Last update: Lankaš Filip (31.07.2019)
Syllabus - Czech

1. Molekulová mechanika

2. Molekulová dynamika

3. Úvod do statistické mechaniky

4. Metody volné energie

Last update: Lankaš Filip (31.07.2019)
 
VŠCHT Praha