SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
Conservation of inorganic building materials - M148003
Title: Konzervování anorganických stavebních materiálů
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:3/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://Výuka probíhá pouze v zimním semestru
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Novák Michal Ing. Ph.D.
Interchangeability : N148007
Annotation -
The subject deals with inorganic materials, which occur in cultural heritage objects the most often. The materials structure, composition and properties are given in context with their deterioration and conservation methods .
Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Aim of the course -

Students will be able to:

  • know structure, composition and properties of inorganic materials of monuments
  • understand and know processes of their degradation
  • know suitable methods and materials of conservation.
Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Literature -

R:Zelinger J. and all: Chemistry in the Care of Monuments, Unido 1988 (CD)

R:Winkler E. M.: Decay and Preservation of Stone, Boudler, The Geol. Soc. of America 1978

A:Winkler E. M.: Stone in Architecture, Springer-Verlag 1994

A:Kotlík P., Study texts (CD)

A:Plenderleith H. J., Werner A. E. A.: The Conservation of Antiquities and Works of Art. Oxford, Univ. Press. London 1971

A:Selwyn L.: Metals and Corrosion - a Handbook for the Conservation Professional, CCI, Ottawa 2004

Last update: Kubová Petra (23.02.2018)
Learning resources -

Materials at the teacher

Last update: Kučerová Irena (06.02.2018)
Syllabus -

Stone, its structure and properties

Stone, its structure and properties

Stone corrosion

Stone corrosion

Methods of stone cleaning and desalinisation

Stone consolidants - materials and methods

Hydrophobization and service treatment - materials and methods

Artificial stone

Molds - materials and methods

Metals and their corrosion

Metals - iron

Metals - non-ferrous metals

Metals conservation

Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Registration requirements -

No requirements

Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Course completion requirements - Czech

Předmět je zakončen zkouškou.

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS. Studentovi, který není na zkoušku v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze zkoušky prostřednictvím SISu neodhlásí (v závažných případech je možná omluva bez zbytečného odkladu přímo zkoušejícímu) a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F".

Last update: Drábková Klára (05.06.2024)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.5 70
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha