SubjectsSubjects(version: 949)
Course, academic year 2019/2020
  
Conservation of inorganic building materials - M148003
Title: Konzervování anorganických stavebních materiálů
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019 to 2020
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:3/0, Ex [HT]
Capacity: 5 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Additional information: http://Výuka probíhá pouze v zimním semestru
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Kotlík Petr doc. Ing. CSc.
Novák Michal Ing. Ph.D.
Interchangeability : N148007
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
The subject deals with inorganic materials, which occur in cultural heritage objects the most often. The materials structure, composition and properties are given in context with their deterioration and conservation methods .
Aim of the course -
Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Students will be able to:

  • know structure, composition and properties of inorganic materials of monuments
  • understand and know processes of their degradation
  • know suitable methods and materials of conservation.
Literature -
Last update: Kubová Petra Ing. (23.02.2018)

R:Zelinger J. and all: Chemistry in the Care of Monuments, Unido 1988 (CD)

R:Winkler E. M.: Decay and Preservation of Stone, Boudler, The Geol. Soc. of America 1978

A:Winkler E. M.: Stone in Architecture, Springer-Verlag 1994

A:Kotlík P., Study texts (CD)

A:Plenderleith H. J., Werner A. E. A.: The Conservation of Antiquities and Works of Art. Oxford, Univ. Press. London 1971

A:Selwyn L.: Metals and Corrosion - a Handbook for the Conservation Professional, CCI, Ottawa 2004

Learning resources -
Last update: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (06.02.2018)

Materials at the teacher

Syllabus -
Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Stone, its structure and properties

Stone, its structure and properties

Stone corrosion

Stone corrosion

Methods of stone cleaning and desalinisation

Stone consolidants - materials and methods

Hydrophobization and service treatment - materials and methods

Artificial stone

Molds - materials and methods

Metals and their corrosion

Metals - iron

Metals - non-ferrous metals

Metals conservation

Registration requirements -
Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)

No requirements

Course completion requirements - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (23.02.2018)

předmět je zakončen zkouškou. Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není na zkoušku v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze zkoušky v SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.5 70
4 / 4 112 / 112
Coursework assessment
Form Significance
Oral examination 100

 
VŠCHT Praha