SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2019/2020
  
Conservation of leather and textile - M148004
Title: Konzervování usní a textilu
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019 to 2019
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 10 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Additional information: http://Předmět je vyučován pouze v letním semestru
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D.
Interchangeability : N148008
Examination dates   Schedule   
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
Last update: Drábková Klára Ing. Ph.D. (25.03.2021)
The subject deals with the methods of leather and textile conservation.
Aim of the course -
Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Students will be able to:

Basic principles of leather and textile degradation

Basic principles of leather and textile conservation and their storage

Literature -
Last update: Drábková Klára Ing. Ph.D. (25.03.2021)

Tímár-Balázsy A., Eastop D.: Chemical Principles of Textile Conservation. Butterworth Heineman, Oxford, 1998. ISBN 0-7506-2620-8

Kite M., Thomson R.: Conservation of Leather and related materials. Butterworth Heineman, Oxford, 2006. ISBN: 978-0-7506-4881-3

Learning resources -
Last update: Drábková Klára Ing. Ph.D. (25.03.2021)

e-learning

Requirements to the exam - Czech
Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Zkouška má písemnou a ústní část.

Syllabus -
Last update: Drábková Klára Ing. Ph.D. (25.03.2021)

1. Technology of leather production

2. Leather properties and their identification

3. Degradation of leather

4. Conservation of leather

5. Conservation of furs and feathers

6. Special types of leathers

7. Textiles - structure and properties

8. Degradation of textiles

9. Survey of historical textiles

10. Cleaning of historical textiles

11. Textile consolidation

12. Disinfection of textiles

13. Preventive conservation

Registration requirements -
Last update: Drábková Klára Ing. Ph.D. (25.03.2021)

none

Course completion requirements - Czech
Last update: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D. (11.09.2023)

Předmět je zakončen písemnou zkouškou. Pro absolvování zkoušky musí student napsat test alespoň na 50 %.

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F".

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
3 / 3 84 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Examination test 100

 
VŠCHT Praha