SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
Constructions and Materials of Historical Building - M148006
Title: Konstrukce a materiály historických staveb
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://Předmět je určen pouze pro studenty studijního programu KROKD
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Pešta Jan Ing. arch.
Interchangeability : N148055
Annotation -
The course involves lectures and seminars focused on the development of building structures from Middle-age to the beginning of the 20th century. The topics are divided into separate themes and cover basic review of all types of historical constructions (load bearing and non-load bearing structures, timber structures etc.).
Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Aim of the course -

Students will be able to identify typology and basic technical characteristic of historical building structures of all types. They will obtain basic knowledge of historical building structures that will be of use during founded analysis of any architectural object of cultural heritage. Knowledge of problematic will allow students to work in the field of care of historical monuments, restoration etc.

During the course, students will use acquired knowledge for the preparation of semestral work focused on structural analysis of selected historical building.

Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Literature -

R: Škabrada J., 2000: Konstrukce historických staveb. ČVUT Praha.

R: Škabrada J., 2003: Konstrukce historických staveb. Praha.

A: Hošek M. - Muk J., 1989: Omítky historických staveb. Praha.

A: Kubec F., 1996: Renesanční sgrafitová bosáž ve středních Čechách. Praha.

A: Lipanská E., 1998: Historické klenby. Praha.

A: Mencl V., 1974: České středověké klenby. Praha.

A: Muk J., 1996: Historické konstrukce I.. ČVUT Praha.

A: Radovi M. a O., 1998: Kniha o sklípkových klenbách. Praha.

A: Vinař J. - Kufner V. - Horová I., 1995: Historické krovy. Praha.

A: sborníky Průzkumy památek; Památky středních Čech, společnosti STOP

A: časopis Zprávy památkové péče

Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Learning resources -

Study materials are available at the teacher and www.roofs.cz.

Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Requirements to the exam - Czech

písemná zkouška(test) se zaměřením na jednotlivé okruhy stavebních konstrukcí (14 otázek)

· v případě nejasného výsledku ústní pohovor

Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Syllabus -
 • Introduction to study of historical constructions; basic of study and drawing of project documentation of historic buildings.
 • Built walls of brick and stone including foundations, building procedure and specify elements (fitting, cornice)
 • Arches and their construction
 • Timber constructions 1 - wood processing, curb, frame and half-timber walls
 • Timber constructions 2- ceilings
 • Timber constructions 3 - roof frame
 • Roofs: roofing, dormer window, tinsmith's works
 • Floors and pavages, staircases
 • Furnace
 • Gates, doors including hooking on, locksmith's works
 • Windows including their glassing, locksmith's works
 • Surface finishing (plasters and coatings)
 • Smith's elements (banister and grids), supplement constructions (conduits etc.)
 • Modern and technical building constructions (reinforced concrete, steel constructions)

Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Registration requirements -

none

Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Course completion requirements - Czech

Předmět je zakončen zkouškou. S

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS. Studentovi, který není na zkoušku v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze zkoušky prostřednictvím SISu neodhlásí (v závažných případech je možná omluva bez zbytečného odkladu přímo zkoušejícímu) a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F".

Písemná zkouška(test) se zaměřením na jednotlivé okruhy stavebních konstrukcí (14 otázek), v případě nejasného výsledku bude následovat ústní pohovor.

Last update: Drábková Klára (05.06.2024)
 
VŠCHT Praha