SubjectsSubjects(version: 898)
Course, academic year 2021/2022
  
Laboratory project of technology conservation technology I - M148008
Title: Laboratorní projekt technologie konzervování - restaurování I
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: summer s.:7
E-Credits: summer s.:7
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/10 MC [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Guarantor: Drábková Klára Ing. Ph.D.
Kloužková Alexandra doc.Ing. CSc.
Msallamová Šárka Ing. Ph.D.
Interchangeability : N148060
Annotation -
Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Actual topic of this work is dependent on the research project at the department. The aim is to improve the scientific and technical experience of students. The work contains theoretical introduction, as well as experimental work. Finally, the work is prepared in written form and each student gives a short lecture on his results.
Aim of the course -
Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Students will be able to:

Plan and realize the experimental work according to the project instructions.

Evaluate the experimental data individually.

Present the results of the work.

Literature -
Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)

R Literature according to literature research on given topic.

Learning resources -
Last update: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (30.01.2018)

Materials at the teacher

Syllabus -
Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
  • Literature research on given topic
  • Experiment proposal
  • Preparation for the experiment realization, preparation of the workplace and apparatus
  • Realization of the experimental work
  • Evaluation of the experimental results
  • Consultation of the results evaluation with the tutor
  • Writing of the semestral thesis
  • Defence of the semestral thesis

Registration requirements -
Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Specialized Laboratory

Course completion requirements - Czech
Last update: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (11.03.2018)

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Podmínkou pro získání klasifikovaného zápočtu je aktivní účast na výuce, student odevzdat zprávu, která bude mít běžné součásti jako má bakalářská a diplomová práce (úvod, teoretická část, experimentální čast, atd.) v rozsahu cca 15 stran textu a powerpointovou prezentaci. Výsledky své práce pak musí prezentovat na konci semestru během semináře v délce cca 5-7 min. Studenti ve zprávě uvádějí studijní program, eventuelně ústav, na kterém práci vypracovali. Zpráva bude doplněna o Prohlášení, obdobné jako v bakalářské práci.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
7 / 7 196 / 196
 
VŠCHT Praha