SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2019/2020
  
Conservation - M148011
Title: Památková péče
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019 to 2020
Semester: both
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 2/0, Ex [HT]
Capacity: winter:unlimited / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Novotný Michal Mgr.
Interchangeability : N148065
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Effective application of technological expertise in conservation is dependent on the skills to integrate its potential and results in a complex process of heritage conservation. The objective of the course is to understand the concepts and processes of cognition, planning and realization of conservation and their context (conservation of artefacts). The graduates should be able to apply this understanding in the solution of specific objects or their problems. Expected from them is the ability to integrate analysis and evaluation obtained in other studies of technology to various forms of heritage treatment, respectively, to decisions about them, cooperation acting and creative critical thinking. Teaching is activating, the basic interpretation is followed by a discussion, most often a group problem-solving, simulation exercises, etc. Some of the topics are dealt with in the field at excursions, some in direct cooperation with the students or experts of related disciplines (architecture, surveying, castles management). The concept of the course and the content of the seminars adapts to the previous knowledge of the students in the field of conservation the case that they did not passed the course Principles of conservation in a bachelor study program.
Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Aim of the course -

Students will be able to

  • understand principles of conservation
  • understand the concepts and processes of cognition, planning and realization of conservation and their context (conservation of artefacts).
  • apply acquired knowlege in the solution of specific objects or their problem

Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Literature - Czech

Z:Assesing the Values of Cultural Heritage, Getty Cons. Ins., Los Angeles 2000.

Z:B. M. Fielden, Conservation of historic buildings, Oxford 1994. ISBN 978-0750658638

Z:J. HolečekV. Girsa, Projektování obnovy stavebních památek, Praha 2008. ISBN 9788087104347

Z: M. Horáček, Úvod do památkové péče, Olomouc 2015. ISBN: 978-80-244-4621-9

Z:The Illustrated Burra Charter, ICOMOS 2004. ISBN 9780957852822

Z:J. Jokilehto, History of Architectural Conservation, Oxford, 2002. ISBN 978-0750655118

Z:Metodiky Národního památkového ústavu.

Z: J. Vajčner, M. Zídek, Základy památkové péče, Praha 2020. ISBN 978-80-86976-56-3

Z:J. Varhaník, S. Malý, Zákon o státní památkové péči: Komentář. Praha 2011. ISBN 978-80-7357-659-2

Z:S.M. Vinas, Contemporary theory of conservation, Oxford 2005. ISBN 0 7506 6224 7

D:European Research on Cultural Heritage. Díl I.-V. Praha 2004. ISBN 80-86246-21-3

D:M. Hložek, Encyklopedie moderních věd v archeologii - Archeometrie, Praha 2008. 978-80-7277-230-8

D:L. Hůrková, D. Prix (eds.), Teoretické základy památkové péče na prahu 21. století, Praha 2019. ISBN 978-80-88283-27-0

D:Kopecká a kol., Preventivní péče o historické objekty a sbírky v nich uložené, Praha 2002. ISBN 80-86234-28-2

D:V. Kučová, Světové kulturní a přírodní dědictví UNESCO, Praha 2009. ISBN 978-80-87104-84-2

D:Kolektiv autorů, Péče o architektonické dědictví. 1. 3. díl. Praha 2008, 2010. ISBN 978-80-85970-62-3

D:P. Kuneš, Přírodovědné poznávání jako východisko technologa v památkové péči, Zprávy památkové péče 6/2009, s. 465-469. ISSN 1210-5538

D:L. Losos, D. Michoinová, Padesát let působení přírodovědců a technologů v rámci státní památkové péče, Zprávy památkové péče 5/2008, s. 376-379. ISSN 1210-5538

D:T. Pek, Stavební památky, Praha 2009. ISBN 978-80-7357-462-8

D:N. S. Price, J. King, Conserving the authentic, Rome 2009. ISBN 978-92-9077-220-0

D:V. Razím, Zkoumání historických staveb, Praha 2011. ISBN 978-80-86516-41-7

D:Zprávy památkové péče 2/2010 (číslo věnované institucionálnímu výzkumu NPÚ). ISSN 1210-5538

Last update: Drábková Klára (26.06.2024)
Syllabus -

1) Basic terminology - definition, division of monuments, monumental value

2) Evolution of conservation - before the emergence of modern conservation

3) Development of monument care - monument care in the 19th century and in the first half of the 20th century (Austrian monarchy, Czechoslovakia, Protectorate of Bohemia and Moravia)

4) Development of monument care - monument care in the second half of the 20th century to the present (National Cultural Commission, establishment of the State Monument Care Act)

5) Methods and principles of monument conservation

6) Current legislation on monument care - the Act on Monument Care, the implementing decree, the Act on the Sale and Export of Objects of Cultural Value, international conventions

7) The National Heritage Institute - its origins, role and possibilities

8) Bodies of the state monument care - Ministry of Culture, regions, municipalities with extended competence

9) Heritage Fund - cultural monuments, national cultural monuments, list of cultural monuments

10) Monument fund - monument reserves, monument zones, archaeological finds

11) Restoration of cultural monuments - written statement of the National Heritage Institute, binding opinion

12) Restoration of cultural monuments - permission for restoration, decision on restoration

13) Public interest in the protection of cultural heritage and its conflict with property rights

14) Rights and obligations of owners of cultural monuments and other persons involved in the protection of tangible cultural heritage

Last update: Drábková Klára (26.06.2024)
Registration requirements -

None

Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Course completion requirements - Czech

Předmět je zakončen ústní zkouškou a předložením refarátu zpracovaného na zadané téma.

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS. Studentovi, který není na zkoušku v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze zkoušky prostřednictvím SISu neodhlásí (v závažných případech je možná omluva bez zbytečného odkladu přímo zkoušejícímu) a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F".

Last update: Drábková Klára (26.06.2024)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
3 / 3 84 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Defense of an individual project 40
Oral examination 60

 
VŠCHT Praha