SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2019/2020
  
Conservation of archival and library collections - M148012
Title: Konzervování archivních a knihovních fondů
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Ďurovič Michal doc. Dr. Ing.
Interchangeability : N148066
Examination dates   Schedule   
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
The course introduces students to the basics of conservation, restoration and preventive conservation for archival and library collections. The student is familiar with the physico-chemical properties, methods of production, mechanisms of damage, methods of conservation and restoration of materials of archival collections(paper, leather, parchment, wax, photographic materials). The course includes the basics of preventive conservation for these collections climatic conditions of storage, materials suitable for long-term storage, disaster planning, construction of purpose-built archive buildings).
Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Aim of the course -

Students will be able to:

  • know basic information about materials of archival records, properties and methods of determination
  • know processes of their deterioration
  • know methods of their conservation,restoration and preventive conservation.
Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Literature -

R: Ďurovič M. a kol.: Restaurování a konzervování archiválií a knih, Ladislav Horáček - Paseka, Praha - Litomyšl 2002

R: Hnětkovský V. a kol.: Papírenská příručka. SNTL, Praha 1983.

A: Blažej A.: Chémia dreva. ALFA, Bratislava 1975.

R: Blažej A., Krkoška P.: Technológia výroby papiera. Alfa, Bratislava 1989.

A: Zelinger J.: Chemie v práci konzervátora a restaurátora. Academia, Praha 1987.

A: Souček M.: Zkoušení papíru. SNTL, Praha 1977.

R: Lavédrine B.: A Guide to the Preventive Conservation of Photograph Collections. The Getty Publications. Los Angeles 2003.

A: Thomson G.: The Museum Environment. Butterworth-Heinemann (second edition), Oxford 1986.

Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Learning resources -

Materials are available at the teacher.

Last update: Ďurovič Michal (22.02.2018)
Requirements to the exam - Czech

Písemná zkouška (60 min.)

Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Syllabus -

1. History of conservation and restoration of archive and library collections in the Czech Republic.

2. Basic chemistry of cellulose, hemicellulose and lignin.

3. A Brief History of paper.

4. Manufacture of pulp (delignification processes)

5. Hand and machine manufacturing paper.

6. Mechanical, chemical and optical properties of paper and methods for determining.

7. Mechanisms of damage to paper (hydrolysis, oxidation, photolysis and photo-oxidation, networking.)

8. Methods for preserving paper (disinfection, cleaning, de-acidification, reinforcing).

9. Production, properties, mechanisms of damage and preserving detention of leather and vellum and parchment documents.

10.Functions, history and materials and seals, bulls, methods of conservation, restoration ethics.

11.Overview of recording media - iron-gall inks, modern recording media,damage mechanisms and conservation.

12.Basics preservation of photographic materials.

13.Preventive care of archival collections.

14.Requirements for conservation report.

Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Registration requirements -

none

Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Course completion requirements - Czech

Předmět je zakončen písemnou zkouškou (60 minutovým testem). Podmínkou pro získání známky je úspěšné absolvování tohoto testu.

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS. Studentovi, který není na zkoušku v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze zkoušky prostřednictvím SISu neodhlásí (v závažných případech je možná omluva bez zbytečného odkladu přímo zkoušejícímu) a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F".

Last update: Drábková Klára (05.06.2024)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Examination test 100

 
VŠCHT Praha